¨
Hradisko u Bosonoh
Píšu nová Acta Speleohistorica.

Marek P. Šenkyřík - svámí Gyaneshwarpuri:
"Chrám Panny Marie ve Křtinách. Výzkumy a objevy v podzemí."
Křtiny očima speleologa, nedostudovaného archeologa, poustevníka a mnicha.

Autor této studie byl nejdřív speleolog a amatérský archeolog, teprve potom poustevník dlící v lesích u Křtin a nově vysvěcený mnich hinduistického náboženství a jógy. Jako duchovní člověk píše toto nové pojednání určené archeologům, historikům a speleologům. Navazuje tak na svou dřívější práci: "Historie chrámu Panny Marie ve Křtinách." z roku 1992 a několik odborných článků rozptýlených ve speleologických časopisech. Jako objevitel všech dvanácti křtinských pomalovaných lebek má co říct k jejich nálezové situaci, kterou dnes zná jen on sám. Záběr této památeční studie je však mnohem širší. Jeho perem promlouvá duše tohoto mariánského poutního místa na Moravě, s níž se snažil v uplynulých třiceti letech sjednotit. To vše díky pochopení křtinského děkana P. Tomáše Prnky a jeho nástupce na farním úřadě Mons. Jana Peňaze. Jím zde autor vyslovuje upřímné poděkování a požehnání.

Sborník Acta Speleohistorica o chrámu Pannny Marie ve Křtinách a objevech v jeho podzemí výjde pro odborné zájemce zdarma s pomocí inzerujících sponzorů. Dostane se do knihoven a archivů všech základních organizací České speleologické společnosti jakož i archeologických ústavů v ČR!

Podmínky inzerce:
Pokud byste na svou firmu chtěli ve sborníku reklamu, tak se ozvete na můj email. Jste vítáni. Bez sponzorů to nepůjde. Ceny jsou následující:
- Celá stránka formátu A4 - zlatý sponzor - 40 000 Kč.
- Formát A5 - stříbrný sponzor - 25 000 Kč.
- Formát A6 (pohlednicový formát) bronzový sponzor - 15 000 Kč.
formáty papíru.

Sborník výjde bez nároku na světský honorář. Jedná se tedy o zcela nezištné dílo. Pomalované lebky si ho zaslouží. Nabízím všem lokálním patriotům, aby se tohoto projektu zúčastnili. Když napíšete, dozvíte se další podrobnosti.

Panna Maria Křtinská.

Panno Maria Křtinská, žehnej tomuto dílu!

Na zvláštní přímluvu svatého Františka z Assisi a svatého Pátera Pia.


Číslo konta:
bankovní účet svámího Gyaneshwarpuri.


6.11.2021
Sborník Acta Speleohistorica o výzkumech ve Křtinách je můj dluh historii.
V roce 1991 speleologové pod křtinským chrámem učinili zcela mimořádný objev, který dodnes není náležitě publikován. Vlastně vyšel jen jeden jediný článek: "Šenkyřík - Horáčková - Benešová: Kostnice v podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách" ve sborníku Speleofórum 94, tedy v poměrně těžce dostupném časopisu, ve kterém byly vysvětleny nálezové okolnosti a historie objevu krypty pod věží s kostnicí a dvanácti pomalovanými lebkami, unikátním objevem v České republice. Můj speleologický archiv, který se dochoval na faře ve Křtinách, však obsahuje mnohem více materiálů. Jejich zpracováním bude při příležitosti 30 let od tohoto úžasného objevu nové číslo sborníku Acta Speleohistorica. Farní úřad ve Křtinách bohužel nemá zájem můj památeční sborník vydat vlastním nákladem, nakolik je jeho rozpočet vytížený neodkladnými výdaji při rekonstrukci kostela, jakkoli je důležitý pro historii poznání křtinského chrámu Páně. Nezbývá mi tedy než oslovit patřičné sponzory a s jejich pomocí tuto literární památku a odkaz budoucnosti vydat. Vydat tedy tento sborník vlastním nákladem jako samizdat. Pro úplnost dodejme že dosud vyšla dvě řádná úspěšná čísla Acta Speleohistorica věnovaná speleologické problematice plošiny Skalka nad Ochozí a Habrůvecké plošiny u Hábrůvky, která se podařila vydat rovněž díky sponzorům formou vložených sponzorských reklam, každé číslo v nákladu 165 kusů. Zájemci o sponzoring a reklamu plánovaných Acta Speleohistorica o historickém podzemí ve Křtinách se mohou hlásit na můj email. Předpokládaný náklad je 500 číslovaných výtisků s barevnou obálkou, uvnitř černobílým tiskem na křídovém papíře. Půjde tedy o poměrně reprezentativní vydání vzhledem k závažnosti křtinských objevů. Rozhodl jsem se, že vydám sborník Acta Speleohistorica ZDARMA. Díky inzerujícím sponzorům. Sborník Acta Speleohistorica dodám do knihoven a archivu všech speleologických organizací a archeologických ústavů ČR. Samozřejmě i do zemského archivu a státních knihoven. K dostání bude rovněž zdarma v knihkupectví Academia na náměstí Svobody v Brně. Bude se tedy jednat o dobročinné dílo. To mě naučil Pavel Klimeš z Krkonoš, který vydává časopis Veselý výlet ve velkém nákladu zcela gratis. Nevím jak to dělá... Sborník Acta Speleohistorica o Křtinách tedy nepůjde k běžné populaci. Na to nebudu mít potřebné finanční prostředky. Požehnaná meditace. Sponzoři hlaste se! Nabízím vám umístění inzerátu. Teď na tom začnu pracovat. Sborník Acta Speleohistorica je tedy určen každému speleologovi a archeologovi. Vyjde pod názvem: "Historické podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách. Výzkumy a objevy." Je to výzva! Toto dílo tedy není primárně určeno širší veřejnosti a vyjde bez nároku na autorský honorář.


V edici Acta Speleohistorica dosud vyšlo:


Acta Speleohistorica 4/2005

Acta Speleohistorica 7/2006
Hradisko u Bosonoh


ZPĚT