¨
Hradisko u Bosonoh
Věc: Sponzoring publikace Acta Speleohistorica 9/2023: Historické podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách. Výzkumy a objevy 1990 - 2022. Křtiny srdcem speleologa, nedostudovaného archeologa, poustevníka a mnicha. Autor: Marek P. Šenkyřík - svámí Gyaneshwarpuri

Jedná se o jeden z nejvýznamnějších speleologických objevů v České republice ve 20. století, známý pod jménem "Pomalované lebky ze Křtin"

Kdy publikace výjde?: duben 2023.

Ano, mám zájem o vložení inzerátu a tím vypomůžu vydání publikace v potřebném nákladu a grafickém zpracování, která je určena primárně archeologům, speleologům a historikům zdarma. Autor se zříká autorského honoráře. Velmi rád vám vložím do publikace Váš inzerát. Pokud tedy o inzerát máte zájem napiště mi na email swami.gyaneshwarpuri@seznam.cz. Nabízím všem lokálním patriotům, aby se tohoto projektu zúčastnili. Sborník Acta Speleohistorica o chrámu Pannny Marie ve Křtinách se dostane do knihoven a archivů základních organizací České speleologické společnosti jakož i archeologických ústavů v ČR! Tak neváhejte a podpořte tuto knihu. Čas ukáže její nadčasovou hloubku a hodnotu a vy se na tom dnes můžete podílet.

Pár slov o autorovi:
Autor této studie byl nejdřív speleolog a amatérský archeolog, teprve potom poustevník dlící v lesích u Křtin a nově vysvěcený mnich hinduistického náboženství a jógy. Jako duchovní píše toto nové pojednání určené archeologům, historikům a speleologům. Navazuje tak na svou dřívější práci: "Historie chrámu Panny Marie ve Křtinách." z roku 1992 a několik odborných článků rozptýlených ve speleologických časopisech. Jako objevitel všech dvanácti křtinských pomalovaných lebek má co říct k jejich nálezové situaci, kterou dnes zná jen on sám. Záběr této památeční studie je však mnohem širší. Jeho perem promlouvá duše tohoto mariánského poutního místa na Moravě, s níž se snažil v uplynulých třiceti letech sjednotit. To vše díky pochopení křtinského děkana P. Tomáše Prnky a jeho nástupce na farním úřadě Mons. Jana Peňáza. Jím zde autor vyslovuje upřímné poděkování a požehnání. Poustevník Gyaneshwarpuri již napsal mnoho článků, ale tento spis o historickém podzemí ve Křtinách považuje svým záběrem za své nejvýznamnější životní dílo. K jeho sepsaní má posvátnou úctu. Je to Boží dar. Považuje ho za svou "opožděnou diplomovou práci" pro katedru archeologie Masyrykovy univerzity v Brně, kterou v letech 1990 - 1991 studoval a jíž nakonec nebyl hoden, přerušujíc studium právě v důsledku objevů v podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách. Již se nikdy na archeologii nevrátil."

Podmínky inzerce:(od 18.2.2023 sleva mínus 33 %)
- Celá stránka formátu A4 - zlatý sponzor - 40 000 Kč 26 400 Kč.
- Formát A5 - stříbrný sponzor - 25 000 Kč 16 500 Kč.
- Formát A6 (pohlednicový formát) bronzový sponzor - 15 000 Kč 10 000 Kč.

Štědrého dárce žehná Bůh.

Někoho podpořit na duchovní Cestě je ta nejlepší karma. Toto dílo pro křtinskou mariánskou svatyni je ta Cesta. Je to Boží dílo. Bůh se postará o sponzory.

Bankovní účet Fio banka svámího Gyaneshwarpuri:
Číslo účtu:
2702352173/2010

 Gyaneshwarpuri

Svámí Gyaneshwarpuri.

Aktualizace: 29.1.2023.ZPĚT