¨
Hradisko u Bosonoh
Podmínky inzerce a sponzorství.Acta Speleohistorica 9/2023.

Marek P. Šenkyřík - svámí Gyaneshwarpuri:

Historické podzemí
chrámu Panny Marie ve Křtinách.

Výzkumy a objevy 1990 - 2022.

Křtiny srdcem speleologa,
nedostudovaného archeologa,
poustevníka a mnicha.

Vydáno při příležitosti 30. výročí křtinských objevů.
Motto:
"Za odměnu otce důstojnou prosí onen učedník, který ví."
Latinský nápis na pamětní desce na chrámové zdi pod oratoří.

Autor této studie byl nejdřív speleolog a amatérský archeolog, teprve potom poustevník dlící v lesích u Křtin a nově vysvěcený mnich hinduistického náboženství a jógy. Jako duchovní píše toto nové pojednání určené archeologům, historikům a speleologům. Navazuje tak na svou dřívější práci: "Historie chrámu Panny Marie ve Křtinách." z roku 1992 a několik odborných článků rozptýlených ve speleologických časopisech. Jako objevitel všech dvanácti křtinských pomalovaných lebek má co říct k jejich nálezové situaci, kterou dnes zná jen on sám. Záběr této památeční studie je však mnohem širší. Jeho perem promlouvá duše tohoto mariánského poutního místa na Moravě, s níž se snažil v uplynulých třiceti letech sjednotit. To vše díky pochopení křtinského děkana P. Tomáše Prnky a jeho nástupce na farním úřadě Mons. Jana Peňaze. Jím zde autor vyslovuje upřímné poděkování a požehnání. Poustevník Gyaneshwarpuri již napsal mnoho článků, ale tento spis o historickém podzemí ve Křtinách považuje svým záběrem za své nejvýznamnější životní dílo. K jeho sepsaní má posvátnou úctu. Je to Boží dar. Považuje ho za svou "opožděnou diplomovou práci" pro katedru archeologie Masyrykovy univerzity v Brně, kterou v letech 1990 - 1991 studoval a jíž nakonec nebyl hoden, přerušujíc studium právě v důsledku objevů v podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách. Již se nikdy na archeologii nevrátil."

Křtinský Schliemann.

Sborník Acta Speleohistorica o chrámu Pannny Marie ve Křtinách a objevech v jeho podzemí výjde pro odborné zájemce zdarma s pomocí inzerujících sponzorů. Dostane se do knihoven a archivů základních organizací České speleologické společnosti jakož i archeologických ústavů v ČR!

Podmínky inzerce:
Pokud byste na svou firmu chtěli ve sborníku reklamu, tak se ozvete na můj email swami.gyaneshwarpuri@seznam.cz. Jste vítáni. Bez sponzorů to nepůjde. Ceny jsou následující:

- Celá stránka formátu A4 - zlatý sponzor - 40 000 Kč.
- Formát A5 - stříbrný sponzor - 25 000 Kč.
- Formát A6 (pohlednicový formát) bronzový sponzor - 15 000 Kč.
formáty papíru.

Štědrého dárce žehná Bůh.

Někoho podpořit na Cestě je ta nejlepší karma. Toto dílo pro křtinskou mariánskou svatyni je ta Cesta.

pouliční muzikant

Bankovní účet Fio banka svámího Gyaneshwarpuri: Koruna česká
Chcete-li tomuto Božímu dílu pro Křtiny pomoci, můžete přispět na zde zveřejněné konto na principu daru do požehnané poustevnické misky.

Pro české koruny.
Číslo účtu:
2702352173/2010

Sborník výjde bez nároku na světský honorář. Jedná se tedy o zcela nezištné dílo. Pomalované lebky si ho zaslouží. Nabízím všem lokálním patriotům, aby se tohoto projektu zúčastnili. Když napíšete, dozvíte se další podrobnosti.

Panna Maria Křtinská.

Toto dílo je věnováno
Panně Marii Křtinské.

Panno Maria Křtinská,
žehnej tomuto dílu!

Na zvláštní přímluvu svatého Františka z Assisi
a svatého Pátera Pia.

František z Assisi detail. ............... Páter Pio ochránce tohoto díla.

Autor této studie:
Autor této studie, svámí Gyaneshwarpuri (rodným jménem Marek Šenkyřík, * 7.5.1968), je jógový a hinduistický mnich, žák Mistra jógy Višvaguru mahámandaléšvara paramhanse šrí svámího Mahéšvaránandy z Indie. Narodil se do křesťanské rodiny, v níž kam až paměť sahá chodili všichni v neděli do kostela. V katolické církvi přijal v roce 1986 svátost křesťanské dospělosti, biřmování. Žákem Mistra je od roku 1996 a sannjás díkšu, vysvěcení za mnicha, obdržel dne 23.7.2021 v Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách na jižní Moravě jako vůbec první hinduistický mnich vysvěcený v České republice a v Evropě. Jako mlčící a osamělý poustevník (praktikuje maunu a vayragju) nevyučuje jógu veřejně a nekáže hinduismus. Raději chce dosáhnout Poznání. Prožil tisíce dnů a nocí v osamění v meditačních jeskyních a na horských poustevnách, nejen zde v Moravském krasu, ale i na Slovensku (Slovenský ráj), indickém Himaláji a rumunských Karpatech. Je kosmopolitního, nadnáboženského vyznání a vnitřního založení. Uznává všechna světová náboženství nejen hinduismus, ale i křesťanství, buddhismus (zen), taoismus, jakož i ostatní světové duchovní systémy. Ví a věří, že všechny bytosti mají Božskou duši (átmá) a ta je ve spojení s Duší Vesmírnou (paramátmá, Nejvyšší Já, Bůh). Nejvyšším smyslem lidského života je átmagyan, poznání své duše jako součást Boha. To vede k mókše, k Osvobození z koloběhu života smrti. "Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří", nejen lidem ale i zvířatům dodejme, "mně jste učinili..." (Mistr Ježíš, Mt 25, 40). Proto je striktním vegetariánem. Mezináboženská nesnášenlivost, úzkoprsost a komplexy vlastní víry, musí ustoupit před Světlem Nejvyššího Poznání. To poustevníka naučila svatá jóga. Je tedy nábožensky snášenlivá osobnost. Je jogínem, poustevníkem, poutníkem, tulákem a mystikem, znalcem lesní moudrosti. Slovy svého vnitřního básníka, i beze slov vyzařuje klidem a pokojem. Za to vděčí každodennímu ukázněnému cvičení jógy podle Systému Jóga v denním životě. Věnuje se především bhakti józe a džňána józe (cesta Lásky a Poznání), osamělým meditacím s mantrou, vnitřní modlitbě srdce, především v jeskyních a na posvátných místech. V Moravském krasu působí jako poustevník. V současnosti zde zamýšlí výstavbu regulérní poustevny na místě zvaném Poustevníkova Děravka, na Rudicko - habrůvecké plošině, v blízkosti Habrůvky u Křtin. Vše záleží na tom, zda se všechny síly Vesmíru spojí v harmonii. Je to jeho meditační jeskyně, kterou si sám vykopal a jíž je objevitelem. Je autorem četných článků, především se speleologickou problematikou. V krasu je fenoménem. Jeho duchovní heslo může znít: "Mír, nenásilí, Láska, Poznání a harmonie." Duchovní poznání čerpá zejména z indické duchovní tradice a zveřejňuje je na svém webu www.gyaneshwarpuri.cz. Nyní žije v Brně.

„Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil;
i bránili jsme mu, protože s námi nechodil.“
Ježíš však řekl: „Nebraňte mu!
Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned nato zlořečit.
Kdo není proti nám, je pro nás.

Evangelium sv. Marka, 9, 38-40

 Gyaneshwarpuri

Režijní náklady na vydání Acta Speleohistorica o Křtinách.
Při nákladu 150 výtisků, o rozsahu 140 oboustranně potištěných stran na křídovém papíře 120 g, barevná obálka a černobílý vnitřek, s lepenou pevnou knižní vazbou jsou náklady na vytištění 31 839 Kč tedy režijní náklady na jeden výtisk jsou 193 Kč. Já však chci kvůli přečkání věků pevnou šitou knižní vazbu, potom by celý náklad 150 výtisků stál 49 512 Kč, tj. 300 Kč za jeden výtisk. Tolik tedy potřebuji sehnat na reklamy od sponzorů:). V případě, že dovnitř vložím nějaký barvotisk bude cena ještě vyšší. Třicet tisíc korun mohu do tohoto projektu investovat z vlastní kapsy. Potom jsou však další náklady na rozeslání publikace. Chci to rozesílát doporučeně. To jsou další desítky tisíc korun. To vše chci učinit pro Křtiny. Samozřejmě, že bych rád vydal větší náklad než těch 150 číslovaných výtisků. 200, 500, 1000 výtisků - to by bylo něco.

V edici Acta Speleohistorica dosud vyšlo:


Acta Speleohistorica 4/2005

Acta Speleohistorica 7/2006

Mahéšvaránandova lípa zasazená v roce 2007.
Dnes je to již mystický strom. Naučte se pod ní meditovat.

Mahéšvaránandova Posvátná lípa

Svámí Gyaneshwarpuri.

Aktualizace: 29.11.2022.ZPĚT