¨
Hradisko u Bosonoh
Sepsáno: 19.12.2021.
Aktualizováno: 27.3.2023.

Tento článek nemohl být zveřejněn v eSpeleo.cz.

Motto:
„Prolétám širý svět, zřím mnoho krás a mnohý květ, však nevyrovná se celé okolí,
kráse Křtinského údolí.“

Zdeněk Fárlík

Sametová revoluce na Výpustku (1990). Doplněk k historii člověkem těžce zkoušené jeskyně.
Marek P. Šenkyřík - svámí Gyaneshwarpuri
Novodvorská skupina ZO 6-12 Speleologický klub Brno (1989-1991).

trikolóra

Věnováno památce
jeskyňáře Miroslava Slávka Sedláka,
ze ZO ČSS 6-05 Křtinské údolí.

Úvod.
Tuto sametovou akci si vymyslel, za zády ZO 6-05, Miroslav Sedlák, dlouholetý člen ZO 6-05, který nesouhlasil s komunistickým předsedou Miroslavem Kubešem. Slávek Sedlák se snažil o vzájemné propojení speleologických skupin: Křtinské údolí, Babická skupina a naše Novodvorská skupina, ke společnému speleologickému postupu v jeskyni Výpustek. To byl důvod proč jsem se do dění okolo Výpustku aktivně zapojil. O této spolupráci tří speleologických skupin ve věci Výpustku dokonce napsal, Kubešovi na očích, článek v denním tisku. Tak byla zahájena Slávkova revoluce v ZO 6-05. Cíl této revolty se mu však nikdy nepodařilo plně uskutečnit. Slávek Sedlák dne 23. září 1993 předčasně tragicky umírá při hloubení chemicky zamořené studny a jeho speleologické dílo ve Výpustku zůstává opuštěné. (Speleohistorický klub Brno 1994). Jak to tedy všechno proběhlo? V sobotu 17. února 1990 se před branou do areálu vojenského útvaru Výpustek sešla demonstrace asi 100 jeskyňářů a zájemců o kras. Bránu do vojenského objektu otevřel sám velitel zdejší posádky kapitán Pastorčak Dál to šlo ráz na ráz. Slávek Sedlák přednesl petici na uvolnění Výpustku armádou pro speleologický výzkum. Zazněla dokonce i předčasná připomínka, aby Výpustek po odchodu armády sloužil pro speleoterapii. Všechny shromážděné si fotografovali zástupci přítomného denního tisku a vojenské kontrarozvědky. Bůh ví, jak by to s námi všechno dopadlo, kdybychom za Sametu nezvítězili. O akci vyšel podrobný článeček, i s mou fotografií, v Brněnském Večerníku ze dne 19. února 1990 (Noák, J. 1990). Ale zprávu o demonstraci už předtím odvysílalo Rádio Svobodná Evropa, které se o demonstraci dovědělo pravděpodobně od Hnutí Greenpeace, které jsme detailně o chystané akci informovali při jejich návštěvě Náměstí svobody v Brně. Zástupci ZO 6-05 Křtinské údolí (až na naše kamarády Miroslava Sedláka a Radka Petrů) na naši sametovou demonstraci nedorazili. Ignorovali ji. Přesto právě oni, jak známo, z demonstrace nejvíce vytěžili - bylo jim povoleno v jeskyni bádat. Za Správu CHKO Moravský kras byl přítomen RNDr. Ivan Balák, který nás přišel podpořit a který též krátce promluvil ke shromáždění. Kapitán Pastorčak nakonec otevřel bránu do samotného podzemí Výpustku dokořán a k našemu milému překvapení vyzval zástupce demonstrantů, aby vstoupili dál... Tak jsme se poněkud uklidnili poznáním, že ve Výpustku armáda neukrývá žádné rakety, atomové zbraně, či toxický odpad, jen nějaký zdravotnický materiál, neekologicky ale vysypaný v jeskynní chodbě. Takové byly tehdy naše dohady. Do přísně utajovaného klimatizovaného velitelského krytu vojsk Varšavské smlouvy se však zástupci demonstrantů nedostali. Já sám jsem tehdy nepatřil k takto privilegované oficiální delegaci vpuštěné do podzemí Výpustku, a to přesto, že jsem se na organizování a svolání demonstrace zvlášť zasloužil. Sám jsem například telefonoval jménem demonstrujících jeskyňářů do vojenského útvaru Výpustek, kde jsem osobně mluvil s kapitánem Pastorčakem a domlouval mu aby demonstraci neignoroval, ale byl jí přítomný, což mi opravdu přislíbil. Tato demonstrace měla tedy dvě centra odporu. Jedno představoval Miroslav Sedlák a druhé já. Mimo to se nezávisle o něco pokoušel ještě Hugo Havel. Já i Slávek jsme se všemožně snažili o svolání demonstrace, obtelefonovávali jsme jeskyňáře, organizovali jsme, zařizovali, rozdávali a vylepovali revoluční letáky, prostě obětovali jsme tomu všechnu energii svého mládí a má Novodvorská skupina zatím shromažďovala v Brně podpisy pod petici požadující odchod armády z Výpustku. Celkem se podařilo pod peticí jen za pátek 16.2.1990, den před demonstrací, shromáždit 760 podpisů od občanů našeho města. To vše v eufórii Sametové revoluce!

Listopadová jeskyně (č.13 dle Burkhardta)
Za revolučního dění Marek Šenkyřík a Radovan Drtil hlídkovali s dalekohledem nad Výpustkem z balkónku výše položené jeskyně a sledovali dění ve vojenském útvaru. Tuto jeskyni jsem na památku Sametové revoluce nazval "Listopadová", číslo 13 dle Burkhardta, který ji uvádí beze jména. (Burkhardt. - Zedníček 1951-1955). Dokonce jsme v roce 1990 prováděli i její speleologický průzkum, při němž jsme nízoučkým průkopem plazivky avšak ve značně široké klenuté zasedimentované prostoře, pronikli do síňky ve vzdálenosti cca 20 m, kopali jsme však dál s cílem dosáhnout horního patra nad Výpustkem a tudy vstoupit do objektu. Ale komando, které se náhle, ozbrojené samopaly, vyřítilo z oplocenky Výpustku, nás zahnalo na útěk. Zvláštní bylo, že speleologický výkop ve vchodu Listopadové po nás zaskládali kameny a zamaskovali. A v tomto stavu je jeskyně zřejmě dodnes. Taková tedy byla doba. Vůbec jsme si neuvědomovali hrozící nebezpečí. Byl to adrenalin. Byli jsme demonstranti na straně studentů a Občanského fóra, a to dodnes něco znamená! Jsem na to patřičně hrdý.

Jeskyně Nová Drátenická za revoluce.
Naše působení v jeskyni Nová Drátenická byly za revoluce přísně utajované pracovní akce za zády Zdeňka Farlíka. Za nocí jsme slaňovali k potoku do spodního patra a ručním čerpadlem jsme se pokoušeli vyčerpat koleno sifonu v Mramorové chodbě. Tudy jsme chtěli proniknout k čerpadlu na řečišti Křtinského potoka v jeskyni Výpustku. Podle pověsti se to Mramorovou chodbou prý kdysi někomu podařilo... My jsme však ve svém pokusu byli neúspěšní. Naše čerpadlo nemělo potřebnou výtlačnou sílu. Těchto akcí se zúčastnili členové někdejší Novodvorské skupiny ZO 6-12 Marek Šenkyřík, Radovan Drtil a za ZO 6-05 byli přítomní Radek Petrů a Miroslav Sedlák. Od jeskyně Nová Drátenická si Slávek nějak zaopatřil klíč, stejně tak jako i od ostatních jeskyní. Tak jsme si za revoluce prolezli celou jeskyni Mariánskou, Starou Drátenickou a další lokality ve Křtinském údolí.

Jak jsem i já sám nakonec ilegálně vstoupil do podzemí Výpustku!
Ale já sám jsem se nakonec do podzemí tajemného Výpustku přece jen za jedné noci roku 1990 taky podíval! Dovnitř mne tajně vpustil velitel stráže rotmistr Robert Sláma. Robert byl totiž bývalý jeskyňář Březinské skupiny ZO 6-12, kde jsme se poznali, a ten nás do Výpustku vpustil. Možná dokonce s tichým souhlasem kapitána Pastorčaka. Vpustil mne, Marka Šenkyříka a Jiřího Dresslera ze Křtin. Měli jsme na sobě vojenské maskovací celty, když jsme vstoupili do oploceného areálu Výpustku. Ze tmy se ozval výstražný výkřik strážného se samopalem: "Stůj, kdo tam?" Robert Sláma, který nás do podzemí vedl, odpověděl: "To jsem já!". Strážný ho poznal a uklidnil se. Prošli jsme kolem něho tmou k bráně do podzemí Výpustku. V rukou Roberta Slámy zarachotil klíč a my jsme ilegálně vešli dovnitř. Prošli jsem celým bludištěm jeskyně. Ani jsme si nepřipouštěli co všechno riskujeme. Jak by s námi zacházeli, kdyby nás armáda v přísně utajovaném krytu přistihla? Na to raději ani nemyslit! Prošli jsme podzemím jeskyně až k památníčku Lichtenštejnů. Do velitelského krytu nás však Robert nevpustil, ani nás na něj neupozornil, stejně jako na kryt nikdo neupozornil předchozí výpravu demonstrujících jeskyňářů.

Závěr:
Díky této úspěšné revoluční iniciativě Miroslava Sedláka, mě a Hugo Havla mohou dnes jeskyňáři ve Výpustku svobodně působit a bádat. Kdepak Miroslav Kubeš a Zdeněk Farlík, pozitivně lustrovaný důvěrník StB, krycí jméno Karbid! Ti jen těžili ze situace, kterou Miroslav Sedlák za Sametu nachystal. Pravdou však je, že Miroslav Kubeš z pochopitelných zištných důvodů byl samozřejmě po odeznění naší Sametové revoluce pozoruhodně aktivní v jednání s velitelstvím vojenského útvaru a úspěšně obratně převedl právo k výzkumu ve Výpustku na svou speleologickou skupinu ZO 6-05 Křtinské údolí. (Fárlík 2021) Svou pozici Kubeš i za demokracie obhájil. Byl předseda ZO 6-05 téměř do posledních dní svého života. Měl jen jiné životní přesvědčení a hájil svou pozici. Měl jemu srozumitelný komunistický charakter. Potom zde všechno naráz zanechal. Celé své krasové impérium, které za života vytvořil a žárlivě střežil a pro něž nemálo bojoval s vetřelci jako jsem byl já, jeskyňáři od jinud. Mám ho ale poměrně rád a v úctě. Do misky na almužnu pouličního muzikanta mě, poustevníkovi, totiž Miroslav Kubeš dobrovolně věnoval 20 Kč! A to je dobré znamení, že ve stáří prodělal v pohledu na mou osobu pozitivní změnu. Vše je odpuštěné. Odešel usmířen. Tehdy za socialismu ale z rudého vedení ZO 6-05 vanulo a čišelo holé nebezpečí a její zájmové území střežily zlé síly – to každý z nás cítil. Museli jsme se mít stále na pozoru, neboť jsme jasně cítili, že někdo ze ZO 6-05 kolaboruje s komunistickým režimem! Podezírali jsme Zdeňka Farlíka. A toto naše podezření se ukázalo být správné, když vyšly Cibulkovy Seznamy tajných spolupracovníků StB. Ano byl to Zdeněk Farlík, kdo donášel nebezpečné StB. „Že je Farlík udavač – to se ví, ale že to dotáhl až na spolupracovníka StB, to jsme netušili“ řekl mi starosta krasové obce Habrůvka pan Karel Kalandra, který se o historii sám zajímá. Zdeněk Farlík mne ještě 25 let po Sametové revoluci nepřátelsky nesnášenlivě udal jeskyňářskému fóru, a obvinil mne, že jsem se mu v roce 1990 vloupal do jeskyně Nová Drátenická a řezal na ní zámek! Nevím co tím chtěl říct, po tolika letech! Pravdou ale je, že to bylo za revoluce, v rámci revolučního dění a že jsme měli od jeskyně klíč! Slávek Sedlák si nějak opatřil kopii Kubešových klíčů všech jeskyní ve Křtinském údolí. Kdepak pilka a řezat zámek... to byla jen Farlíkova účelová dezinformace o mě. Nevím tedy dodnes co to obvinění z řezání zámku mělo znamenat!

Epilog:
Taková tedy je objektivní historie všech těch Sametových událostí ve Křtinském údolí, jichž jsem byl očitým svědkem. Normálně bych Farlíka nezmiňoval, ale to on mne první na veřejnosti nespravedlivě obvinil a negativně očernil mé jméno. Tak to je jenom na vysvětlenou, kdo je kdo. Dnes jsem toho názoru, že „kauza Farlík“ již patří ke skvělé krasové historii. Někdo ji sepsat musí. Je to dluh budoucnosti. Domnívám se, že v demokracii máme všichni právo svobodně psát a vyjadřovat se. Zdeněk Farlík je dnes majitelem restauračního zařízení ve Křtinách, oblíbeného u poutníků a návštěníků křtinského kostela a v této hospodě marní život rozléváním alkoholických nápojů a vyvařováním masitých jídel (jako to karma!), místo toho aby se věnoval své hlavní zálibě, zamilované speleologii, s níž již dávno přece spojil svůj osud. Ukazuje se, že hospodu je někdy snadnější získat než se jí vzdát a věnovat se na stáří jen čistě své zálibě, tomu co máme rádi. (Henry David Thoreau). Přijměte tyto řádky jako oprávněný doplněk k životopisu této za socialismu prominentní, dnes folklórní, již né nebezpečné „osobnosti“, v hierarchii postavení členů ZO 6-05 Křtinské údolí od zájmového historika u křtinské Panny Marie. Každopádně demonstrace u Výpustku byla nejvýznamnějším revolučním vystoupením členů České speleologické společnosti v její historii. Proto vám říkám:

Budiž Světlo.“ (Genesis 1,3).

Literatura:
Burkhadt, Rudolf - Zedníček, Otakar, (1951-1955): "Údolí Křtinského potoka v Moravském krasu a jeho jeskyně." Československý kras 1951-1955, roč. IV-VII, zvláštní příloha, s. 1-115.
Fárlík, Zdeněk (2021): Vzpomínka na Miroslava Kubeše. eSpeleo. 2/2021.
Noák, Josef (1990): Lidé jeskynní. Brněnský Večerník, roč. XXI, číslo 35 ze dne 19. února 1990.
Speleohistorický klub Brno (Marek Šenkyřík) (1994): Vzpomínka na Slávka Sedláka. Speleo 14/1994.

Přílohy:
Křtinské údolí. Listopadová jeskyně.
18.12.2021: "Listopadová" jeskyně. Burkhardt ji evidoval číslem 13, bez udání jména. Zde za Sametové revoluce Marek Šenkyřík a Radovan Drtil z někdejší Novodvorské skupiny ZO 6-12 s dalekohledem v ruce monitorovali dění ve vojenském útvaru Výpustek.

Křtinské údolí. Výpustek.
21.11.2020: Legendární Výpustek tak jak jsme ho měli na dlani při revolučním monitoringu od Listopadové jeskyně.

Miroslav Sedlák, speleolog, Výpustek.
Miroslav Sedlák (Stránská skála), hlavní organizátor a autor myšlenky na demonstraci jeskyňářů u vojenského objektu Výpustek v roce 1990. Foto: Marek Šenkyřík.

Marek Šenkyřík, demonstrant u Výpustku.
Marek Šenkyřík jako jeden z aktivních demonstrantů u jeskyně Výpustek s transparentem s nápisem: "Vojáci stop v přírodní rezervaci Výpustek!!!" Brněnský Večerník 19.2.1990. Foto: Josef Noák, Reprofoto: Marek Gyaneshwarpuri, 2021.

Opusťte kras! demonstrace u Výpustku.
Demonstrující jeskyňáři u Výpustku s transparentem: "Opusťte kras!" Brněnský Večerník 19.2.1990. Foto: Josef Noák, Reprofoto: Marek Gyaneshwarpuri, 2021.

Revoluční leták Novodvorské skupiny Výpustek 1990.
Revoluční leták Novodvorské skupiny Výpustek 1990 - 1 strana.(autor: Marek Šenkyřík)

Revoluční leták Novodvorské skupiny Výpustek 1990.
Revoluční leták Novodvorské skupiny Výpustek 1990 - 2 strana.

Křtinské údolí. Výpustek.
18.12.2021: Zde se odehrála dne 17.2.1990 sametová demonstrace jeskyňářů u jeskyně Výpustku.

svámí Gyaneshwarpuri.
Autor tohoto článku jako svámí Gyaneshwarpuri, po té co se stal hiduistickým a jógovým mnichem, 32 let po Sametové revoluci do níž se velmi aktivně v Moravském krasu zapojil na straně studentů. Foto: Jiří Dressler, 23.10.2021.

Komentáře: 4
"Díky za info... zajímavý článek, asi jsme tady v Praze o tomto dění celkem nic netušili... Snad se to zachová pro budoucnost..."
Laco Lahoda

28. března 2023
"Ten článek o Výpustku je velmi zajímavý. Bohužel je taková zvláštní doba, že se musím zeptat, zdali jste toho náhledu, že se někdo z jmenovaných nebo jejich příbuzných nebude cítit dotčen. Mně by to bylo celkem jedno, ale asi bych to pak schytal z nadřízených míst, kdyby na sborník přišly stížnosti. Nadřízená místa bývají na takové záležitosti velmi citlivá..."

Děkuji a zdravím


Mgr. Milan Koudelka, Muzeum blanenska

28. března 2023
Pane Koudelko,
jako křtinský historik jsem již psal ve svých Acta Speleohistorica o jiném spolupracovníkovi StB páteru Tomáši Prnkovi, jak jinak než s Láskou, odpuštěním a nadhledem. Proto si myslím, že hodnocení jeho osoby i jeho diskutabilního kroku vstoupit do komunistity řízeného kněžského hnutí Pacen in terris vyznívá nakonec s úctou k jeho osobě jen jako omyl jeho mládí. Ne jinak je tomu i jiného spolupracovníka StB, dlouholetého funkcionáře ZO 6-05 Křtinské údolí, pana Zdeňka Fárlíka. Nekritizuji ho za to, i když v jeho případě šlo pravděpodobně o akt dobrovolné spolupráce s osobním profitem. Píšu objektivně a pravdivě. Jenom tuto skutečnost vynáším na veřejnost, protože to již patří k historické práci. Domnívám se, že od těchto událostí uplynulo již více než třicet let, a proto můžeme s určitou mírou objektivity o těchto událostech dnes psát. Osobně vůči Zdeňku Fárlíkovi jako věřící člověk necítím žádnou zášť, přestože mi v minulosti ze své pozice velmi ubližoval. Ne jinak je tomu i u komunisty Miroslava Kubeše, dlouholetého předsedy ZO 6-05. I jeho hodnotím přece v podstatě kladně, dokonce s osobní sympatií. Oba jmenovaní nerozlučně patří k historii střední části Moravského krasu a je správné jejich dějinou úlohu dnes nestraně shodnotit. Byla už taková doba a je záhodno ji pro budoucí generaci někým zdokladovat. Můj článek o Výpustku za sametové revoluce v roce 1990 je prakticky první takový pokus. Pokud by se Vám však některé mé formulace v článku zdály být příliš silné a zaujaté, prosím abyste mne na ně upozornil, tzn. abyste mi navrhl odbornou korekturu textu, tak aby výsledný text neztratil na své ceně a přitom vyhovaval požadavkům vaší redakce. Já jsem přesvědčem, že někoho táto práce dnes potěší pro morální satisfakci, že se rozkrývá to, co bylo po celá desetiletí skryto. Ale nechávám to na Vás jak se rozhodnete. Vy sám jste redaktor sborníku a tak jen Vy posoudíte a rozhodnete zda článek nakonec zveřejníte. Já sám jsem jako autor připraven čelit i nějaké případné kritice za tento svůj literární počin. Já Vám tedy článek nabízím ke zveřejnění a je to na Vás zda článek pro svůj sborník vyhodnotíte jako v něčem přínosný.
číst víc...

Děkuji Vám.
V Lásce


Marek Gyaneshwarpuri

29. března 2023
"Dobrý den, rozhodně nehodlám dělat nějakou cenzuru, na cenzurní zásahy jsem příliš alergický po zkušenostech z dob soudruhů, ale koneckonců i současných – bohužel. Šlo mi jen o to, jestli by příkladně třeba pan Fárlík nemohl mít nějaké námitky jakéhokoliv charakteru – od slovních po právní. Takže bych text ponechal v původní podobě, jen provedu úpravy jazykově gramatické a sjednotím formátování. Nicméně bych jej ještě zkonzultoval s kolegou Káňou, až se vrátí po prodělané malárii, což by, nepletu-li se, mohlo být příští týden.
Prozatím zdravím."

Mgr. Milan Koudelka, Muzeum blanenska
ZPĚT