¨
Hradisko u Bosonoh

Turzovka - Hora Živčáková.

Místo prorockých zjevení Panny Marie hajnému Matúšovi Lašutovi v roce 1958 v zalesněné krajině na hoře Živčáková u Turzovky. Později na tomto posvátném místě vyrostla kaple a kostel. Turzovka je cílem mnoha poutníků, kteří sem přicházejí prosit o zdraví tělesné i duchovní. Za tímto účelem jsou zde prameny s léčivou vodou zasvěcené Panně Marii a Ježíšovi. "Turzovka" je opravdu mystická hora, kde se dějí divy. Páter Pio o Turzovce řekl, že je to pravé zjevení Panny Marie. Církví však Turzovka uznaná není.

HermitPhoto The Holy PhotoprojectZPĚT
Odkaz:
zivcakova.sk