¨
Hradisko u Bosonoh

RNDr. Vladislav Kahle, CSc.

předseda ZO ČSS 6-14 Suchý žleb, spoluzakladatel Speleofóra.


RNDr. Vladislav Kahle, CSc.

HermitPhoto The Holy PhotoprojectZPĚT