¨
Hradisko u Bosonoh

Marek Poustevník - Šenkyřík: Plošina Skalka - základní studie o neznámém speleologickém problému jižní části Moravského krasu. Acta Speleohistorica 4/2005.

První komplexní studie o speleologické problematice vápencové plošiny Skalka nad Ochozí. Tento spis má vizionářský a prorocký charakter. Je zde nastíněn hydrografický vývoj této né zcela známé části Moravského krasu, mezi Ochozí u Brna, hájenkou Pod Hádkem, Novým Dvorem a Březinou. Na 70 stránkách velkého formátu tohoto památečního sborníku je detailně zachycena historie speleologických objevných prací, včetně velkého množství dnes již historických fotografií a map jeskyní Ponorný hrádek, Soví komín a Malý lesík. Autor vlastním empatickým způsobem zpracoval tuto problematiku vyčerpavajícím způsobem. Rozdělovník: ZDE K zakoupení: ZDE


Acta Speleohistorica Plošina Skalka dotisk - titulní stránka.


znak SHKB