¨
Hradisko u Bosonoh
14.9.2023
Druhý manifest: Neopouštím Moravský kras. Opouštím jen Správu CHKO Moravský kras a ŠLP Křtiny.

Já půjdu před tebou (Iz.45,2), praví Pán, a ponížím slavné této země.
Otevřu brány milostí a zjevím ti skrytá tajemství.

Tomáš Kempenský
Čtyři knihy o následování Krista, XXIII,6


Byla odstraněna loga z tohoto webu Správy CHKO Moravský kras, Strážní služby Správy CHKO Moravský kras, ŠLP Křtiny a Farního úřadu ve Křtinách.

Budu jen fotografovat v Moravském krasu jeho meditační jeskyně a přírodu.

Dnes jsem byl v Moravském krasu. Přicestoval jsem s batohem ze Staré Líšně do Hádeckého údolí. Značně vyčerpaný jsem přelezl přes kalamitu padlých stromů do jeskyně Švédův stůl, kde jsem se ubytoval v Ložnici. Byl jsem však tak unaven z cestování, že jsem vůbec nemohl meditovat. Jen jsem zalezl do spacáku a hned jsem usnul. Měl jsem nějaké sny. V sobotu ráno mne probudili burácející turisté s dětmi takže jsem opět nemohl meditovat. Proto jsem odešel na Pekárnu. Uprostřed kopce jsem si to však spontánně rozmyslel a vrátil se do Brna.

S jistotou potřebuji poustevnu v osamění v lese. Nemá význam při mém věku ztrácet energii dlouhým putováním. Důležitější je usednout v ústraní a rozjímat a meditovat s mantra džapou. Jenže tuto poustevnu mi v Moravském krasu nechtějí povolit. Nechci si totiž kupovat les na což nemám peníze.

Klidně mne považujte v Moravském krasu za disidenta. Není to má vina, že jsou ke mně sobečtí a negativní. Já věřím jen Svámijimu Mahéšvaránandovi. Vůbec od nikoho nic neočekávám, ani úctu ani lásku. Potřebuji jen klauzurovat na poustevně v lese. Nebudu poutník, ale poustevník meditující na opuštěných místech.

Marek Gyaneshwarpuri

Ve jménu občanské neposlušnosti amerického filozofa 19. století Henry David Thoreau, a jeho knihy "Walden aneb život v lesích."

Svámí Gyaneshwarpuri před oltářem v Bosonohách 2023ZPĚT