¨
Hradisko u Bosonoh
16.1.2024
Třetí manifest proti ŠLP Křtiny: dnes jsem se definitivně rozešel s ředitelem ŠLP doc. Tomášem Vrškou. A takto to přátelé a nepřátelé bude pokračovat stále, třeba do nekonečna, dokud negativně smýšlející lidé budou ve svých vůdčích pozicích.
Nepovolil mi památníček v Závrtu u habrůveckých smrků, ale souhlasil s výsadbou památných stromů, tři smrků a jedné lípy, která ponese jméno Arnošta Hlouška, mého dobrého kamaráda, otce habrůvecké speleologie. Doc. Vrška mne negativně osočoval z vylhaných pohnutek, které jsou mému svědomí cizí. Z toho jsem definitivně prozřel, že není vůbec duchovní, i když v emailu citoval písmo svaté a sv. Pavla z Tarsu. Vůbec mu nezávidím jeho osud velkopodnikatele se stromy, živými bytostmi, které usmrcuje svým souhlasem lesnímu perzonálu. Říkám: ruce pryč od Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity!!! Vůbec mu nedůvěřuji. Spatřil jsem v něm Golcovi kvality mylného rozlišování mezi tmou a světlem. Takže ho opouštím tímto trvale. Jen ty památné stromy jsem připraven k poctě Arnošta Hlouška zasadit, bude-li k mé spoluúčasti na této pokojné manifestaci dobrá vůle.
Gyaneshwarpuri, poustevník

Otevřený email řediteli ŠLP Křtiny Tomáši Vrškovi, aneb proč jsem opustil pozemky ŠLP na Habrůvecké plošině a přešel do jižní části Moravského krasu. Protože tam je díky Bohu klid a láska.
Vážený pane Tomáši Vrško,
teď překračujete onu empirickou hranici slušného harmonického soužití mezi vámi a mou, poustevníkem vy. Nejsem na vaše neodůvodněné, osobně motivované výtky zvědavý. Myslím, že se budete velmi divit co přijde po smrti. Rozhodně nejste bez viny ve věci kácení stromů, k nimž máte sice souhlas vládnoucího režimu, ne však můj. Já jako zkušený zálesák a disident v CHKO Moravský kras dokážu posoudit, byť jen amatérsky, že přeháníte těžbu stromů v CHKO Moravský kras abyste si naplnili kapsu, čehož svědectvím jsou rozsáhlá odlesněná území například ve Křtinském údolí a na Habrůvecké plošině, tedy na územích, která jako poustevník vnímám ve své duchovní podstatě. Rovněž zabíjíte nesmylně zvířata za což ponesete následky po své fyzické smrti v příštím zrození. Budete velmi trpět rozličnými těžkostmi a problémy, protože dnes vůbec nesoucítíte s živými zvířecími bytostmi a zabíjíte je. Mě je jedno kým máte odstřel jelenů, srnců, pracat atp. povolen. Myslím si že přirozenými predátory v dnešní době jsou projíždějící automobily, které ročně usmrtí na silnici velký počet nebohé zveře. Vy prostě chcete usmrcovat a tak to máte jidášovsky nějak odůvodněné. Ale to neplatí u Boha, jehož jsem jako mnich hinduista a jogín nástrojem a poslem. Na příkladu nejen Vídeňského lesa u Vídně je jisté, že tato krajina Moravský kras by unesla cca 10 x více zvěře ve volné přírodě, kterou vy - trvám na tom - nesmyslně usmrcujete. Proto budete velmi rozčarováni až budete v budoucnu trpět za svou pýchu lesníků "kteří všechno v lese ví." a ničí. Jednoduše jste se již v mládí vydal na zlou lesnickou a mysliveckou cestu, i když ji máte svědomím dočasně schválenou různými bizárními lesnickými hypotézami, vůbec ne teoriemi, které vás samotné nakonec zničí. Nesouhlasím s vašími podvědomými ataky vaší osobnosti vůči mně, podle čehož poznávám, že nejste vůbec duchovní člověk, jakkoli citujete sv. Pavla z Tarsu a Bibli svatou. Myslím si, že jste vůči mně principiálně z tohoto důvodu zaujatý a negativně o mně uvažující. Podsouváte mi pohnutky, které jsou mi cizí. Jsou to pohnutky ve vašem nevědomí a podvědomí lesníka zabijáka - vy tomu říkáte státního predátora - a masožravce. Toto všechno svědčí více o vás než o mně.

Co se týká výsadby památných smrků v Závrtu u Habrůveckých smrků, které jste mi blahoskloně odsouhlasil, souhlasím abychom tuto akci provedli spolu a tu památnou lípu opravdu pojmenovali po otci habrůvecké speleologie panu Arnoštu Hlouškovi, mém dobrém kamarádovi, jemuž nechcete ve své nezměrné aroganci vládnoucí moci povolit památníček u skruže Závrtu u habrůveckých smrků.

Tímto přerušuji principiálně kontakt s vámi pane Vrško ve Jménu Božím, jenom ty čtyři památné stromy (tři smrky a jedna lípa) jsem připraven s vámi ještě vysadit. Pokud bude dobrá vůle na vaší straně. Napište si do svého životopisu že jste vystrnadili poustevníka z Moravského krasu, z jeho střední čárti na Habrůvecké plošině, kterou obhospodařuje vy ŠLP Křtiny. Nebudu vás kvůli tomu vůbec nenávitět. Buďte v Lásce a stále vám žehnám.

Gyaneshwarpuri
poustevník

Osobně vůči vám nic negativního necítím. Je mi vás spíše líto. Tomu jak moc se mýlíte protože jíte maso, lovíte jeleny a zabíjíte živá stvoření a ještě k tomu dáváte souhlas druhým. Budu si na vás stěžovat u Boha na nebesích... Znovu se ozvu za dva roky, v roce 2026 na 10. výročí smrti Arnošta Hlouška, kdy snad vysadíme ony posvátné stromy, jinak o vás nechci již slyšet. Opakuji: budete velmi trpět za chybný směr vašeho života v tomto zrození, k němuž jste dal souhlas kdysi v mládí. Takový je zákon karmy, v něhož my hinduisté, jogíni a pokorní lidé pevně důvěřujeme a současně víme že spolehlivě funguje. Budete se tedy ještě velice divit. Nezapomeňte že jsem vás upomínal a varoval. Ruce pryč od ŠLP Křtiny!ZPĚT