¨
Hradisko u Bosonoh
Prasád.
Posvěcený pokrm. Vše, co se nabízí Božství nebo světci, stává se prasádem, když se vrací darujícímu nebo je rozdáno přítomným. Jídlo je nejběžnější formou prasádu.ZPĚT