¨
Hradisko u Bosonoh
Sádhu.
Hinduistický mnich. "Sadhu" doslovně znamená "ušlechtilá bytost". Název se však běžně užívá k označení někoho, kdo se plně věnuje hinduistické duchovní cestě, zvláště když za tím účelem opustil svůj domov. Sannjásinové, kteří zcela zamítli všechny svazky se světem, aby se věnovali duchovnímu hledání, bývají často nazýváni sadhuy.ZPĚT