¨
Hradisko u Bosonoh
8. srpna 2022
Džňána jóga - Jiří Vacek - pokus o seznámení s knihou.
Ve stříleckém Maháprabhudíp ášramu jsem na lavici na nádvoří spatřil knihy volně zdarma k rozebrání. Na první pohled nejvíce mne zaujala vzácná kniha svámího Šivánandy "Sadhana", která však byla v pro mne v zatím nedostupném anglickém jazyce. Nicméně objemnou knihu jsem prolistoval a ze srdce jsem jí byl zaujat. Jaké literární poklady dosud nikdo nepřeložil do češtiny! Chtěl jsem si knihu o Šivánandově sádhaně z mystických důvodů přesto vzít na památku pro svůj oltář, ale něco mi řeklo, abych ji nechal být pro ostatní zájemce, který ji více ocení nežli já. Jako vítanou náhradu jsem však mezi knihami našel spis "Džňana jóga" od Jiřího Vacka, českého mystika, který zemřel teprve v roce 2021. Na četné knihy Jiřího Vacka o józe a mystice jsem samozřejmě již vícekrát narazil, ale něco mi zabránilo abych se nad nimi usebral a přečetl si je. Důvodem této mojí nechuti byl fakt, že J. Vacek se svojí kritickou myslí útočil na takové duchovní velikány jako je tibetský dalajláma a v křížku byl i s prvotřídním českým mystikem p. Eduardem Tomášem, kterého si vzal na mušku až po jeho smrti. To jsou známá fakta ze života J. Vacka. Nevoněl mu ani pokročilý buddhista Drtikol (kterého náš Svámiji propagoval), protože byl komunistický karmajogín. Mystika Jiřího Vacka tedy nebudila můj hlubší zájem. V duši však mám osvícenou radu svámího Šivánandy, abychom si četli knihy pojednávající o džňana józe. Zde bych rád uvedl, že já jsem v podstatě džňánín s prvky bhakti, proto jsem tak málo srozumitelný lidem. Dźňána pojednává o jednotě lidské duše s Bohem, naše duše je součástí Duše vesmírné, naše átmá je součástí paramátmá. "Já jsem Brahmán." zní velký výrok džňána jógy. Proto když jsem ve Střílkách spatřil spis Džňana jóga od J. Vacka znejistěl jsem. Můj dřívější odpor proti tomuto spisovateli duchovní literatury pominul a já jsem se zájmem vzal jeho spis "Džňana jóga" do rukou. Jaké bylo mé překvapení, že se mi v knize podařilo číst! Nyní jsem teprve na počátku četby této knihy, ale již mne inspirovala svojí otázkou "Kdo jsem?" Pravděpodobně tedy tuto Vackovu knihu přečtu, neboť jiná kniha o džňána józe v češtině není k dispozici. Bohužel nikdo u nás zatím nevydal celé Šivánandovo prvotřídní jógové dílo. O svých pocitech z Vackovy knihy budu ještě informovat. Zatím jsem do ní jen namátkově nahlížel a jsem na začátku. Vacek tedy podle mne měl rozostřenou vivéku, viz. jeho neopodstatněné ataky druhých mystiků, což se zrcadlí v jeho literárním odkazu. Ale přesto doufám, že s mou vivékou to snad dokáži přečíst. Dnes, po Vackově úmrtí, mám již k němu vybudovanou duchovní úctu. Něco musel vědět, když napsal tolik knih pro druhé, což byla jeho karma jóga. Jen nevím nakolik zveřejňované informace přebíral z druhé ruky od skutečných indických Mistrů jako byl Ramana Mahariši, případně Šivánanda, jehož byl původně žákem, jakož i dalších světců. Myslím, že přejímal pod vlastním jménem cizí názory hodně. Pravděpodobně to však s již řečenou vivékou (jemným rozlišováním v srdci) půjde nějak přefiltrovat a dostat se tak k esenci původního učení Mistrů ve Vackově díle.
Džňana jóga - Jiří Vacek, duchovní učitel.
ZPĚT