Jóga, meditace, mantra, poustevnictví, duchovní cesta, hinduismus, mystika, vegetariánství, jeskyně, posvátná místa,
lesní moudrost, bhakti, džňána, brahmačárja, modlitba, átman, Moravský kras, Láska, Poznání, Bůh, mír, aikido.Nové:
 width=
Acta Speleohistorica.
Inzerce s sponzoring.

 width=
Acta Speleohistorica.

Z archivu:
1. svaté přijímání.
1976.

1976.

1985.

1986.

1989

1990
Objev krypty křtinské kostnice.
1991.
Pomalovaná lebka Křtiny. Foto: Marek Šenkyřík.
1991.
Ponorný Hrádek, Cesta vyvolených
1994

2002.

2002.
Podpoč - Slovensko.2004.

2005.
Objev krypty křtinské kostnice.
2006.

2007.

2007

2007.
Habrůvecký smírčí skříž.
2008.
Habrůvecký smrk 1.
2008.

2008.

2008.

2008.

2009.

2009.

2009.

2010.

2010.

2019

2020

2020.

2020.

2021

2021

2022

Samizdaty:
 height=
1992
Speleofórum 94
1994.
 height=
1998.
 height=
1998
 height=
1999.
 height=
2000.

2000.
 width=
2005.
 width=
2006.

Duše Krajiny.
P. Tomáš Prnka
P. Tomáš Prnka
Arnošt Hloušek
Arnošt Hloušek
Martin Oliva
Martin Oliva
Inna Mateiciucová
Inna Mateiciucová
Karel Kalandra
Karel Kalandra
Jan Peňáz
P. Jan Peňáz
Kamil Pokorný
Kamil Pokorný
Barbora Tesařová
Barbora Tesařová
Milan Hnízdo
Milan Hnízdo
Tomáš Mokrý
Tomáš Mokrý
Bob Klváň
Bob Klváň
Klára Maršálková
Klára Maršálková
Jiří Dressler
Jiří Dressler
Vladislav Kahle
Vladislav Kahle
Jan Hynšt
Jan Hynšt
Lubomir Sléha Jogapuri.
Lubomir Sléha
Dan Brodie Moltaš
Dan Moltaš
Pavel Chaloupský
Pavel Chaloupský
Radek Hýsek
Radek Hýsek
Mgr. Petr Kos
Petr Kos
Mgr. Ladislav Slezák.
Ladislav Slezák
Josef Pokorný.
Josef Pokorný
RNDr. Jan Himmel.
Jan Himmel
Ing. Jan Fatka.
Jan Fatka
RNDr. Pavel Kalenda CSc.
Pavel Kalenda
Ing. Ota Šimíček, speleolog a malíř.
Ota Šimíček
Mgr. Patrick Bárta, mistr mečíř.
Patrick Bárta

Aktuální článek:

Veřejné prohlášení ke kauze poustevnický ohníček na Hrádku u Babic. Pár vět o poustevnickém životě v českých zemích v 21. století. Poustevník je smutný, ale přece šťastný, spokojený a vyrovnaný.
Pro sponzory sborníku Acta Speleohistorica o Křtinách. šipkašipkašipka
..........1.12.2022 ....................1.12.2022
Deníček Návštěvní kniha Kontakt Copyright Poděkování Vysvěcení. .Facebook facebook Dary na poustevnu Kdo jsem.
Duchovní linie mých indických Mistrů avatárů a paramhansů:

Alakhpurídží

Dévpurídží

Maháprabhudží

Mádhavánanda.

Mahéšvaránanda


Šiva
Stále prováděj sádhanu
miláčku Boží.
Stále opakuj Boží jméno,
v tom je tvá spása.
Rozdávej prašád poznání,
celým svým srdcem cvič jógu.
Tvoje jóga musí kvést.


GYANESHWARPURI
swami Gyaneshwarpuri
Višvagurudži.
Vishwaguruji
Web o józe Poznání, Lásce a Bohu. Web o duchovní cestě a Moravském krasu.
Višvagurudži Paramhans svámí Mahéšvaránanda.
Dalajláma a Višvagurudži Paramhans svámí Mahéšvaránanda.Avatarpuri.Paramhans Swami Madhavananda.

Mí osvícení Učitelé jógy a aikido:
Paramhans svámí MahéšvaránandaMorihei Ueshiba

Růže. I love yoga. Svíčka.

To nejcennější co můžete darovat je moudrost.
sarvabhaum džagatguru mahámandaléšvar paramhans svámí Mahéšvaránanda

vonné tyčinky GIF

Indická vlajka
Zde Česko - Indické přátelství


Translation: anglická vlajka

Toto dílo je archivováno Webarchivem Národní knihovny České republiky,
aby se jednou stalo kulturním dědictvím národa.

Horská gyanajóga. Mlčení z Hory. viz.


Medituj v lesích, v horách a věř v Boha.

Ti, kteří šli cestou moudrosti (džňána jogíni)
nestavěli kláštery, nikdy nepřednášeli, nevydávali knihy a neměli ani žáky,
avšak navzdory tomu měli úžasnou moc na mysl druhých lidí.

Átmagyan (átmadžňána) je poznání duše, poznání skutečnosti, že individuální duše, átmá, je součástí vesmírné duše, paramátmá, neboli poznání vlastní božské podstaty. Átmagyan je nejvyšším smyslem lidského života, vede k mókše, k osvobození z koloběhu zrození a smrti.

Haiku o sezení mezi stromy

Mnich v oranžovém rouchu gif.
Ten který sedí a mlčí.

S hlubokou úctou se skláním, Meditační jeskyně U studánek, k.u. Březina, Moravský kras - jih. před všemi světci, jogíny
a duchovními básníky,
kteří kdy kráčeli po této planetě se srdcem planoucím Láskou k Bohu.
S úctou se před nimi skláním a s pokorou je prosím:
"Požehnejte mi prosím svou Láskou a Poznáním."
Znovu a znovu je prosím o intuici a sílu psát.
Modlím se k nim a prosím je aby mi pomohli rozvinout lásku k Bohu,
aby to co napíši, přineslo jen štěstí.


"K provozování jógy nechť se jogín odebere na osamělé místo. Babadži, Vesmírný Guru. Tam na zemi ať rozprostře trávu kuša a pokryje ji jelení kůží a měkkým plátnem. Sedátko nemá být ani příliš vysoké ani příliš nízké a mělo by být umístěno na posvátném místě. Jogín na něm má sedět stabilně a cvičit se v józe ovládáním myšlenek, smyslů a činností a soustřeďováním mysli na jediný bod. Nechť drží tělo, hlavu a krk zpříma a nehybně a upře pohled na špičku nosu. S myslí ovládnutou a nerušenou, zbaven strachu a setrvávající ve slibu celibátu nechť upře své myšlenky na Mne ve svém srdci a učiní mne konečným životním cílem."
Bhagavadgíta 6, 11-14

Prolog:
"Nevypravoval bych toho tolik o sobě samém, kdybych znal někoho jiného také tak dobře jako znám sebe. Bohužel mě má skromná zkušenost omezuje právě jen na mne samého. Žádám po každém spisovateli, prvním jako posledním, aby prostě a upřímně vylíčil svůj vlastní život a né jenom to, co slyšel o životě jiných, asi tak jako by psal svým příbuzným z nějaké daleké země."

Henry D. Thoreau,
Walden aneb život v lesích

"Život není soukromou záležitostí. Příběh a ponaučení z něj jsou užitečné jen tehdy,
když se o ně podělíte s druhým."
Dan Millman,
Cesta pokojného bojovníka

Nemáme si nechávat pro sebe myšlenky o Bohu či vnitřní modlitbě,
tedy to co jsme se naučili kontemplací a prostředky pro povznesení duše,
ale máme si vše znamenat a sepisovat pro prospěch všech, a to z lásky pro ně...

Poutník vypráví o své cestě k Bohu

Motto:
"Neúspěch je klíčem k úspěchu, každá chyba nás něčemu naučí."
Morihei Ueshiba
Mistr Ueshiba

"Někteří jógini se stahují ze společnosti do samoty a žijí jako poustevníci daleko od civilizace. Ale i ti meditují pro dobro světa. Pouhá jejich existence je pro svět požehnáním. Říká se, že vítr, který se dotkne džívanmukty, roznáší mír, harmonii a štěstí všude, kam zaletí".
Paramhans svámí Mahéšvaránanda

"Ten, kdo rozjímá v himalájské jeskyni a pracuje na sobě, aby sám sebe očistil, očišťuje též i svět Swami Šivánanda z Rišikéše. a pomáhá světu svými duchovními vibracemi. Nikdo nemůže zabránit tomu, aby jeho čisté myšlenky vycházely do světa a přicházely k těm, kteří je vskutku potřebují."
Šrí Swamí Šivánanda,
Mysl, její tajemství a kontrola.

Mantra:
ÓM SAHÁ NÁVAVATU
SAHA NAU BHUTAKTU
SAHA VÍRJA KARVÁV-AHÉ
TEDŽASVI NÁVADHITAM - ASTU
MÁ VIDVIŠÁVAHÉ
ÓM ŠÁNTI, ŠÁNTI, ŠÁNTI

Pane, kéž chráníš a opatruješ nás oba
Mistra i žáka
kéž se nám oběma od tebe dostane síly,
kéž nás naše cesta dovede ke konečnému poznání.
Ochraňuj nás, abychom se neodloučili,
ale zůstali spojeni navěky.
Óm mír, mír, mír.

Guruvákja: Moudrost Mistrů:
Světová náboženství
Chceš mít taky opravdového Osvíceného Mistra v oranžovém rouchu? Musíš splňovat tyto podmínky:
1. Buďte vegetariáni.
2. Vyhýbejte se drogám. Drogy poškozují zdraví i váš jógový vývoj. Nepropadejte omylu a neříkejte si, že máte dost silnou vůli na to, abyste byli schopni kdykoli přestat.
3. Vyhýbejte se nestřídmosti a alkoholu. Představují překážky na vaší jógové cestě a mohou zničit všechno vaše úsilí.

Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

Paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda
"Nechci stanovit žádná pravidla nebo dogmata, která byste museli následovat. Nechci abyste měli nějaký náboženský kontext, tzn. abyste měli ideu, že jste členem nějakého pevného systému víry, který musíte striktně dodržovat. Většina světových náboženství je dnes velmi zpolitizovaná. Vaše náboženství, to v co byste měli věřit, je vaše já."
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda

Óm duhový.Šiva lingam.

Má sannjás díkša, vysvěcení za mnicha.
čestné prohlášení a souhlas osoby vysvěcované do řádu sannjasa

Svámijiho lotosové nohy.

group photo Sannyasi Gurupurnima 2021

gurupurnima 2022
Gurupurnima 8.7.2022, Střílky. Foto: Radim Paluš - Híra Puri.

Diwali ášram Brno Bezručova Foto: Tomáš Sukup.aikido, Zdenko Reguli - náš trenér.

Má sakrální místa:
"Opouští domov svých rodičů, skrývá se v jeskyních a tichých kapličkách
a vřelými modlitbami zkouší poznat Boží vůli."
(o Františkovi z Assisi, můj souputník)
Leopold Procházka, Buddha a Kristus.

Svámijiho lípa

U Studánek.

Střílky

Křtiny.

Hrádek u Babic.

Krkonoše.

Ponorný hrádek.

Slezákova Záhrobní.

Močová.

Závrt u Habrůveckých smrků.

Hradisko sv. Klimenta.

Hradisko u Bosonoh.

Oslávka.

Assisi.

Jadan.

Doupě Trampů.

Švédův stůl.

Poustevníkova Děravka.

Kostelik.

Pekárna.

U Tří kotlů.

Vzdušný chrám.

Kůlnička.

Turzovka.

Soví komín.

Nad Kůlničkou.

Svaté schody.

Liščí díra.

Křížova.

Tulácká poustevna.

Adlerova.

Slovenský ráj.

Žďárec u Skutče.

Další posvátná místa & jeskyně:
Brno, Plošina Skalka, Bukovinka, Tři smrky, Žitného, Jáchymka, Špičák, Malý lesík, Kaple Matky Boží, Rudické propadání, Netopýrka, Habrůvecká plošina, Křtinské údolí, Michalka a Vymodlená, Paleoponor v Ochozském žlíbku, Závrt pod Svatými schody, Bosonožský hájek, Jeřábek, Josefovské údolí, Babická plošina, Stránská skála, U Jezuitů v Brně, Býčí skála, Hádecké údolí, Hády, Tábořiště, Barunčina, Hynštova ventarola, Praha,
Chrám Panny Marie ve Křtinách před rokem 1844 Panna Maria Křtinská
"Zázračné Křtiny. Socha křtinské Bohorodičky je Bůh sám ve tvaru kamene." Sw. GYANESHWARPURI.

....Buddha meditace

Chtěl bych Vás všechny nadchnout pro opakování Božího Jména (mantry),
každodenní cvičení jógy
a vegetariánství, to znamená neubližování.
A samozřejmě též pro regulérní pití poustevníkova zeleného čaje !
Mír, nenásilí, Láska, Poznání a harmonie.
Jóga, meditace, mantra.


Propaguji:
Chceš vstoupit do řádu? Nejsympatičtější jsou mi kartuziáni a kapucíni.
Mnich kapucín.
Láska

MORAVSKÝ KRAS ..|..o Duši Krajiny
poustevník Marek Moravský kras památníček Vincenc Doležal na Kostelíku

Epilog:
"Nosil čapku z březové kůry a oblečený býval v cárech, na Mečokříž nohou jen obyčejné dřeváky, neboť když se svatý muž uchýlí do ústraní, snaží se i svým zevnějškem splynout s přírodou."
Chan-šan,
Básně z Ledové hory

"Čím se ti odplatím za takovou milost? Nebo není dáno každému, aby se vzdal všeho, zřekl se světa a věnoval se řeholnímu životu."
Tomáš Kempenský
Čtyři knihy o následování Krista

"Je dobré čekat v mlčení na Boží pomoc. Ten, kdo sedí sám a mlčí bude povznesen sám nad sebe."
Prorok Jeremiáš

"Moudrý muž zavrhne temnou cestu zla a vyvine v sobě dobro. Když odešel z domova do bezdomoví, nechť v samotě, v níž je obvykle těžko nalézt zalíbení, usiluje o vyšší blaženost tím, že se vzdá smyslové rozkoše a lpění a očistí svou mysl.

Ti, kdo s plným uvědoměním usilují o osvobození, nenajdou uspokojení v příbytcích. Jako labutě odlétají z jezer, tak opouštějí své domovy.

Hluboké lesy, v nichž obyčejní lidé nenacházejí potěšení, jsou sídlem blaženosti pro ty, kteří se zbavili vášní, neboť nehledají ukojení smyslů."

Dhammapadam 87-88, 91-99.

František z Assisi s ohněm "V zimě je život v horských poustevnách drsný. Samota tam doléhá ještě více a hrozivěji. Člověk se ocitá sám tam, kde mizí každá stopa života. Sám se svými myšlenkami a svými tužbami. Běda tomu, kdo přichází do samoty a nevede ho tam Duch. Poustevník musí celé dni - ponuré a studené- zůstat zavřený ve své cele. Venku sníh pokryl všechny chodníky a nebo padá bez přestání ledový déšť. Člověk je sám před Bohem, bez možnosti úniku. Nejsou tu žádné knihy na rozptýlení. Nikdo, kdo by se na něho podíval a nebo ho povzbudil. Odkázaný jen sám na sebe. Na svého Boha a nebo na své zlé duchy. Neslyší už ptačí zpěv, ale hvízdání ostrého severáku, který duje nad sněhem. Třese se od zimy. Nejedl nic už od rána."
Eloi Leclerc
Moudrost chudáčka.

"Abys poznal Brahmán, musíš nabýt víru ve slova písem a ve svého gurua. Buď Brahmán oddán. Ustavičně o něm medituj. Ani činností, ani potomstvem, ani bohatstvím, ale oddaností k Němu a nepřipoutaností ke světu dosahuje člověk nesmrtelnosti. Nejvyšší nebe září v lotosu tvého srdce. Tam vstupují ti, kteří o to usilují. Pochopili podstatu svátých písem a vzdávají se světa. Odeber se do samoty. Posaď se na čisté místo a zaujmi vzpřímené držení těla s hlavou a krkem v jedné přímce. Ke světu buď lhostejný. Měj pod kontrolou smyslové orgány. Oddaně se pokloň svému guruovi. Potom vejdi do lotosu srdce a tam medituj o Brahmán - čistém a blaženém."
Upanišady

"Ráma náma mani dípa dhara dhe dvár ké dvár" - opakuj neustále svou mantru (Boží jméno), je to tvůj nejvzácnější poklad."
Paramhansa Svámí Mahéšvaránanda
Pataňdžaliho Jógasútry.

"...ten, který žije v naprosté samotě, nenarodil se a nezemřel."
Chan-šan,
Básně z Ledové hory

"Pokud druzí lidé nechápou vaše chování, co se děje? Jejich požadavek, že musíte dělat jen to, co oni chápou, je pokusem diktovat vám. Je-li to v jejich očích bytí "asociální" a "iracionální", budiž. Většinou se jim však ukáže vaše svoboda a odvaha být sebou samými. Nikomu nejste povinni nějakým vysvětlováním nebo účtováním, pokud jim vaše činy neškodí nebo neporušují jejich právo. Kolik životů bylo zničeno touto potřebou "vysvětlovat", což obyčejně znamená "pochopit", tj. schválit. Ať jsou vaše činy a podle nich i vaše skutečné záměry posouzeny, ale mějte na paměti, že svobodný člověk je povinován vysvětlením jen sám sobě - svému rozumu a svědomí - a ne mnoha těm, kteří snad oprávněný nárok na vysvětlení mají."
Erich Fromm,
Umění být

"Jindy jsem našel jakéhosi světce v jedné jeskyni. Tolik se František z Assisi naplakal, že z toho oslepl. Jeho kůže byla šupinatá špínou a svatostí. Ten mi řekl ta nejpravdivější, ale také ta nejhroznější slova. Když na ně pomyslím, běhá mi ještě teď mráz po zádech.
"Jaká slova?" Chci je slyšet, řekl František a vzal mě za ruku. Celý se třásl.
Vrhl jsem se před tím mužem na zem a zeptal se: "Svatý poustevníku, vydal jsem se na cestu abych našel Boha: ukaž mi cestu!"
"Cesta neexistuje." odpověděl a udeřil holí o zem. "Není žádná cesta!"
"Tak tedy - co je ?", řekl jsem polekaně.
"Existuje propast. Skoč do ní!"
"Propast?! To je ta cesta?, křičel jsem.
"Ano. Cesty vedou zemí, jenom skok tě přivede k Bohu. Skoč!"
"Nemohu otče!"
"Tak se ožeň a uklidni se!", řekl a ukázal mi vyhublou kostnatou rukou k východu z jeskyně. Vyhnal mě a ještě dlouho jsem slyšel jeho pláč.

Nikos Kazantzakis
Chuďásek Boží. Život sv. Františka.

"Vzýváš-li Boha dnem i nocí z hloubi své duše,
bezpochyby k tobě příjde a vezme tvůj život do svých milujících rukou."
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

"Nedovedete si představit, jakou vznešenost a důstojnost jsem od počátku cítil. Když jsem první Ramana Mahariši den žebral u Gurukalovy ženy, pociťoval jsem následkem své výchovy ostych, ale potom už žádný pocit studu neexistoval. Cítil jsem se být králem a víc než králem. Občas jsem v některém domě dostal starou ovesnou kaši a jedl jsem ji bez soli a bez jakéhokoli koření na veřejné ulici před velikým pandity a jinými významnými muži, kteří přicházeli a padali předemnou do prachu. Spojil jsem pak ruce nad hlavou a svrchovaně šťastný jsem odcházel..."
šrí Bhagvan Ramana Mahariši

Tento web je o Lásce a o kráse.
Kéž tento web přispívá k porozumění a harmonii ve světě.
Všechno přemáhá Láska,
aby Láska zvítězila,
Bůh je Láska.
Nic než Láska.
Každému přeji jen Štěstí.
Pokoj a dobro.

Unikátní nabídka:
Historické podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách.
Mé Speleo Projekty:
Projekt eSpeleo

1. Objev jeskyně Poustevníkova Děravka na Rudicko - Habrůvecké plošině (Moravský kras - střed). eSpeleo č.2/2021, pdf on line
2. 30. výročí objevu krypty kostnice pod věží chrámu Panny Marie ve Křtinách s unikátním objevem dvanácti pomalovaných lebek. eSpeleo 3/2021 pdf on line.
3. Chrám Panny Marie ve Křtinách - podzemní chodba pod ambity a rájským dvorem v blízkosti kaple sv. Anny. Zajímavý doklad odvodnění Santiniho stavby. e-Speleo 4/2022. pdf on line
4. Znovuobjevení zaříceného vchodu Barunčiny jeskyně Pod Svatými schody v Ochozském žlíbku v jižní části Moravského krasu. eSpeleo 5/2021 pdf on line.
5. Jeskyně Ř-24 Slezákova Záhrobní v Hádeckém údolí. Paměťová zpráva o speleologickém průzkumu (1983-1986) s archeologickým objevem dětského neolitického hrobu.
6. Paleoponor v Ochozském žlíbku - pár vět o speleologickém průzkumu v roce 2006. Tma pod lucernou na Svatých schodech trvá.
7. Příspěvek ke speleohistorii a poznání geneze Málčiny jeskyně (Moravský kras - jih).


netopír.gif
8. Speleologický pokus v jeskyni Pekárna (1994). Příspěvek k dějinám výzkumu lokality. Vize průniku koncovým závalem (2021).
9. 40. výročí mého speleologického života v Moravském krasu jih a střed (1982-2022), na konci všech speleologických průzkumných prací.
Acta Speleohistorica
Plošina Skalka – základní studie o neznámém speleologickém problému jižní části Moravského krasu. Zpráva o speleologickém průzkumu na plošině Skalka za roky 1989 – 2004.Acta Speleohistorica 4/2005, s. 1-70, Brno, duben 2005.pdf Náklad: 165 výtisků.

Habrůvecká plošina - úvod do neznámého speleologického problému střední části Moravského krasu. Zpráva o činnosti ZO ČSS 6-31 SPPM za rok 2005. Acta Speleohistorica 7/2006. s. 1-84, Habrůvka, duben 2006. pdf Náklad: 165 výtisků.

Připravuji:
"Historické podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách. Výzkumy a objevy." Křtiny srdcem speleologa, nedostudovaného archeologa, poustevníka a mnicha. html
Číst všechna Acta Speleohistorica ZDE

Adžňa čakra.
Adžňa čakra, centrum Božské Moudrosti.

Poustevník Jogín - poustevník v Himaláji. Hermit jogy in Himalay

poustevník

PROROCTVÍ 2021
Vede tě to
do hor, do ústraní,
na poustevnu.
A budeš zapisovat.


To je největší tajemství
tvého života.
Tak si toho važ.

Horská jóga
je cennější.

Já se především modlitbou
snažím dospět k Bohu
(mantra džapa).S jistotou jsem poznal
že mám být sám
na poustevně.

Jako nepochopený světec
šrí Dévpuridží,
avadhút avalija.
Jemu se klaním.
Vezmí mne do své
milostiplné ochrany.

Budu oranžový.
Jsem Šiva.

Nikdy neustoupím
ze své cesty k Bohu.

Jsem poustevník,
mystik, muž modlitby.

Šrí Dévpuridží - Gyaneshwarpurijiho Mistr
a nejvyšší Ochránce
Archanděl Michael, exorcismus Páter Pio:


Buďte sami sobě světlem, sami sobě útočištěm, nehledejte útočiště u jiných. Nauka budiž vaším světlem, nauka buď vaším útočištěm. Buddha.


Aikido je Síla Lásky.
I love aikido.Zdenko Reguli, můj trenér aikido.
Ten, kdo již poznal tajemství aikidó má vesmír v sobě a může říct "Já jsem vesmír".
Morihei Uešiba

PF 2020 Marek Gyaneshwarpuri. PF 2021 Marek Gyaneshwarpuri. PF 2022 swami Gyaneshwarpuri.

"Co je největší ze všech zázraků? Že sedím sám v míru se sebou." ... Mystická zkušenost zenu a jógy.
Zen meditace. Bódhidharma.
Šiva..Křišťál..Řekni ne drogám.
"Chci být čistý jako křišťál v horském potoce."

15.5.2022: Vídeo Mahéšvaránandovy posvátné lípy na Děravce v Moravském krasu.

lotos Yogananda

Gyaneshwarpuri - oddaný Šivy.
Já mám rád Boha Šivu.

"Bůh Šiva: jednou se toulá se smečkou zlých duchů a démonů po strašných a nedobrých místech, po bojištích a křižovatkách, je smrtí a časem, který vše ničí, jindy je velkým asketou, který hlubokou meditací udržuje svět v chodu a jindy opět jako král tance svět spaluje a znovu jej tvoří. A zase zcela jindy se nám jeví v další podobě, kdy představuje šťastného otce rodiny s milovanou ženou Párvatí a syny Ganéšou a Skandou..."
Moudrost a umění starých Indů.

Svatá hora Kájláš, sídlo Šivova vědomí..
Jako Šiva chci Pane žít.

TaoJin a jang.Čínaké hory.
"Tao je věčné a zůstává beze jména."
Lao-c´

Pravda a Láska Vítězí.

„Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil;
i bránili jsme mu, protože s námi nechodil.“
Ježíš však řekl: „Nebraňte mu!
Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned nato zlořečit.
Kdo není proti nám, je pro nás.
Evangelium sv. Marka, 9, 38-40

Ježiš KristusSv. František z Assisis, kázání ptákům.
Mír.

"Existuje horší obvinění než to, že o vás všichni hezky mluví a nemáte žádné nepřátele."
Anthony de Mello
K pramenům

"Žijte Božským životem. Setkáte se s mnoha obtížemi a mnozí budou proti vám, konečně však vás budou milovat i vaši nepřátelé a padnou vám k nohám. Dosáhnete svrchovaného štěstí učíce ostatní,
jak žít v Bohu a být šťastní."
Šri Svami Šivananda
Věčné učení

Sledovanost od 10. září 2019:
Map

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

Jóga v denním živote svámí Gyaneshwarpuri, pouliční muzikant.

Tyto webové stránky vytvářím pro Radost, k větší cti a slávě Boží a též na počest svámího Mahéšvaránandy.

"Nejde o to obracet někoho na víru, ale přesvědčovat lidi vlastním životem, být dobrým příkladem."
Višvaguru mahámandaléšvar paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda
Líla Amrit

NAHAM KARTA PRABHU DIP KARTA MAHAPRABHU DIP KARTA HÍ KEVALAM
OM SHANTIH SHANTIH SHANTIH

A ještě tramping...
trampský oheň trampové na cestě
pod širákem Woodcraft Jan Nedvěd


"Zdravím Tě poustevníku, nevím, zdali si mě ještě pamatuješ, tady Bára, tehda v tom autobusu do Pece. Napřed přeji hezký nový rok. A ted' Ti chci z celého srdce poděkovat, za to, že jsi mi ukázal správnou cestu života. Cítím, že jsem Boha nalezla. Nalezla jsem Toho svého Boha, ten který mě vždy potěší, když ho žádám o radu, aneb jak jsi mi to říkal tehdy v tom autobuse. Knihu od Tebe mám stále rozečtenou, čtu jí velmi pomalu a jen občas, vím, že ze mě nebude velký cvičitel jogy, že takto ani nedojdu ke svému vyšímu Já. Ale ta kniha mi pomáhá srovnat si myšlenky a nacházet to, co je v životě správné a co je špatné. Stejně tak i ten medailonek co jsi mi věnoval, nosím ho neustále na krku (teda kromě hodin tělesné výchovy,protože nesmíme mít žádné přívěšky atd...) a cítím k tomu přívěšku velkou úctu, protože ho mám od Tebe a Tebe si já vážím. Také jsem po dlouhé době zase navštívila kapličku v horách a tehda tam jsem si uvědomila, že Bůh určitě je. Nevím, jestli budeš číst tento mail, ale stejně Ti moc děkuji za vše."
Barbora Kulichová, Horní Maršov
převzato z webu marekpoustevnik.cz

"Vlastně se neznáme, ale jsem ohromen a zároveň oceňuji, že vás vidím v šafránových látkách a následovat hinduismus. Protože jen velmi málo lidí zná hloubku a klid hinduismu a jógy ! A zdá se, že jste jedním z nich."
Ambarish Patankar Bengalúru, India vlajka indie.

V případě, že je Vám tento web sympatický, srdičko
vložte do zdrojového kódu svých stránek tento odkaz:

<a href="http://gyaneshwarpuri.cz/1stranka.html">Gyaneshwarpuri.cz</a>


Nebo si vložte jednu požehnanou ikonku:
<a href="http://gyaneshwarpuri.cz/1stranka.html"><img src="http://gyaneshwarpuri.cz/fotografovani/hermitphoto_logo_600px.jpg" border="0" alt="" width="600" height="205"></a>
gyaneshwarpuri.cz

<a href="http://gyaneshwarpuri.cz/1stranka.html"><img src="http://gyaneshwarpuri.cz/fotografovani/ikonka_hermitphoto_200px.jpg" border="0" alt="" width="200" height="68"></a>
HermitPhoto www.gyaneshwarpuri.cz

čakry GIF.

Óm mantra GIF.

A jeden mystický Příběh na závěr:
"Velký láma ze Severu dostal od lámy z Jihu naléhavý vzkaz s prosbou o moudrého a bohabojného mnicha, který by zasvětil novice do duchovního života. Všechny dost překvapilo, že Velký láma poslal místo jednoho mnicha mnichů pět. A všem kdo chtěli vědět proč odpovídal záhadně: "Budeme mít štěstí když dorazí jediný z nich."
To už byla skupina mnichů na cestě několik dnů když tu k ním přiběhl posel a praví: "V naší vesnici zemřel kněz. Potřebujeme někoho na jeho místo." Vesnice se zdála celkem pohodlným místem k životu a kněžský plat byl poměrně slušný. V jednom z mnichů se najednou probudily pastorační touhy. "Nebyl bych buddhista" řekl "kdybych tady nezůstal těm lidem sloužit." A rozloučil se.
O několik dní později nocovali náhodou v paláci, kde si jednoho z mnichů oblíbil král. Řekl: "Zůstaň tady a dostaneš mou dceru za ženu. A až zemřu, nastoupíš za mne na trůn. Mnicha kralování velmi přitahovalo a tak si řekl : "Jak bych mohl lépe ovlivňovat lidi v tomto království, než jako král? Nebyl bych buddhista kdybych se nechopil této šance a neposloužil náboženským zájmům." A také se rozloučil.
Zbývající mniši pokračovali v cestě až se dostali do hornaté oblasti a přišli k osamocenému příbytku, jenž obývala krásná dívka. Ta je pozvala dál a děkovala Bohu, že jí mnichy seslal. Rodiče ji zavraždili bandité z hor a dívka zůstala dočista sama, jen se svým strachem. Následujícího rána, když už byl čas se rozloučit jeden z mnichů pravil: "Já tady s tou dívkou zůstanu. nebyl bych buddhista, kdybych se necvičil v soucitu."
Zbývající dva mniši šli dále a dostali se do jedné buddhistické vesnice. Tam ke svému zděšení zjistili, že se její obyvatelé odklonili od jejich náboženství a jsou pod vlivem hinduistického teologa. Jeden z mnichů řekl: "Jsem povinován těmto lidem a Buddhovi samotnému zůstat zde a obrátit je zpátky na víru."
A tak se nakonec jen pátý mnich dostal k lámovi na Jihu."


měsíc. GIF.
Když hledím na Měsíc, myslím na Chan-Šana.
Jako poustevník chci žít.


© Swami Gyaneshwarpuri 2019-2022. All Rights Reserved...Jak psát web
Záloha: 25.11.2022.
 cca  100 % hotový.
Budu na něm pokračovat, tak jak síla intuice dovolí.

Babačka admirál. GIF.


ZPĚT

toplist.cz
od 12.4.2019

Co je jóga?
Jóga je Láska.
Jóga je nejvyšší Princip
Poznání Boha.
Jóga - život ve vyšší oktávě.
Jóga je mystika,
moudrost věků,
nejyvšší Já.
Jóga je Cestou k Bohu.
Proto
každodenně cvičím
jógové ásany,
pránajámu,
kriji,
meditaci,
mantra džapu
a ostatní sádhanu.


Hudba:.....Sai baba

Gaytri mantra Sai Baba
Spoléhej na Boha
a přijmi svůj osud,
ať je jakýkoliv.
Bůh je v tobě, je s tebou. Nejlépe ví, co ti dát
a kdy.

Sái Bába

Anketa:
Jenom se poctivě vyjádřete.
Dobře si rozmyslete odpověď:)
Děkuji za Vaše ANO.
NE - to je mi líto.
NEVÍM - máte naději.

Knihovnička:
Šivánanda: Mantra joga
Šivánanda.

Poutník vypráví o své cestě k Bohu. Překlad: Jiří Vacek.
Poutník

Chan-šan Básně z Ledové hory - přečíst!
Chan-šan

Sv. Atanáš: Život sv. Antonína Poustevníka
Antonín Poustevník

Anthony de Mello: Cesta k lásce (přečíst).
de Mello

Paramhansa Jogananda.
Jógananda

Pataňdžaliho jogasútra - přečíst
Mahéšvaránanda

Šivánanda: Věčné učení
Šivánanda.

Odkazy: mahesvarananda.cz
vishwaguruji.org
avatarpuri.com
yogaindailylife.org
swamiji.tv
worldpeacecouncil.net
omasram.cz
lilaamrit.org
medicalcareindia.cz
jadanschool.org
gyanputra.org
joga.cz
cakry.cz
chakras.net
vegetarian.cz
Hinduismus v ČR.
Jóga v ČR.
Buddhisté v ČR.
Křesťanské církve ČR.
Islám v ČR.
Židovství v ČR.
a další odkazy

Články:
Index.
Vize.
Řekni NE drogám.
Posvátná dýmka.
Oranžový web.
Můj Ášram.
Mé duchovní jméno.
Proč fotografuji.
Vegetariánství.
Půst.
Mantra.
Mála.
Brahmačárja - celibát.
Poustevna Thoreau.
Tantra.
Exorcismus.
Epiktétos.
Vnitřní Já.
Mistr.
Guru.
Služba.
Poznání.
Být mnich.
Básničky.
Pohádky.
Zelený baret.
Čaj.
Speleologický život.
Podzemí Křtiny.
Bibliografie.
Prosím o odkaz
Email. oheň.gif
Maminka.
PF.
Poděkování.
Rozloučení.
Milost.
Poustevna.
Čestné prohlášení.
Kdo jsem.
Setkání.
Kříž pod Habrůvkou.
Jógové sestře.
Dluh historii.
Můj osud - má Cesta.
Páter Tomáš Prnka.
Zen.
Zlý duch.
Mám hrát na flétnu?
Astrální sny.
Duchovní konzultace.
Sen s Heilou Downey.
Budu mít ášram?
Proč neučím jógu.
Džňána jóga.
Aikido - bojové umění.
Hrádek u Babic.
Revoluce na Výpustku.
Málčina.
Jako Šiva chci žít.
Kříž pod Habrůvkou.
Aikido je dobrá karma.
O mistrovství dávání.
40. výročí T.O. Doupě.
Oheň v krasu.
P. Jánu Lajčákovi.

Video:
Děravka.
Čajový obřad.
Čistění Děravky.
Pracovní akce.
Jóga.
Jedno odpoledne.
Odstranění hřebenáče.

Ponorná studna.
Znovuotevření Děravky.
Vysvěcení za mnicha.
Pouliční hudebník.

K vytištění:
Plošina Skalka
Habrůvecká plošina
František z Assisi
Morihei Ueshiba
Šiva
Alakhpuridži
Dévpurídží
Maháprabhudží
Madhávanánda
Mahéšvaránanda
Kailás
Desatero.
Pomalovaná lebka.
Bhadžany.
Údolí Křtinského p.

To se mi líbí:
Autoškola na japanku.
Kamenný kruh druidů.
Poslední pokušení.
Tanec s vlky.
Poustevníci.
Tereza Neumannová.
Poutnik Jan
e-Speleo.
Mahéšvaránanda
Dalai Lama
Modlitba za Tibet.
Halík
Kontrola pravopisu
Překladač.
Wedos.
Kronika SHKB.
Kde vydat publikaci.
Úprava fotografií.
Jyota Se Jyota Jagavo.

Oblíbené čajovny.
Dobrá čajovna.
Chajovna.
čajová konvička.

Bytosti Boží, které
ovlivnily můj život.
Ježíš Kristus
Ježíš Kristus
František z Assisi
František z Assisi
svamí Šivánanda
svámí Šivánanda
Morihei Ueshiba
Morihei Ueshiba
Pater Pio
Páter Pio
Břetislav Kafka
Břetislav Kafka
Paramhansa Yoganada
Yogananda
Ramana Mahariši
Ramana Mahariši
Mahátma Ghándi
Mahátmá Gándhí
Babaji
Babaji
Milarepa
Milarepa
Buddha
Buddha
Antonín Poustevník
Antonín Poustevník
Anthony de Mello
Anthony de Mello
Tomáš Kempenský
Tomáš Kempenský
Ram Dass
Ram Dass
Černý Jelen
Černý Jelen
Chan šan
Chan Šan
Lo-c
Lao-c´
Lo-c
Sai Baba
Terezie z Lisieux
Terezie z Lisieux
Svata Bernadeta Soubirous
Bernadeta Soubirous
Johannes Eckhart
Johannes Eckhart
Dalajlama
Dalajláma
Sri Chinmoy
Chinmoy
Matka Tereza
Matka Tereza
Paul Brunton
Paul Brunton
Květoslav Minařík
Květoslav Minařík
František Drtikol
František Drtikol
Eduard Tomáš
Eduard Tomáš
Karel Weinfurter
Karel Weinfurter
Terezie Neumannová.
Terezie Neumannová.
don Juan Matus
don Juan Matus
Carl Gustav Jung
Carl Gustav Jung
Lahíri Mahašaj
Láhirí Mahášaj
šrí Juktéšvar
Šrí Juktéšvar Giri
Henry D. Thoreau.
Henry D. Thoreau
Bódhidharma.
Bódhidharma.
svatý jan z Kříže.
Jan z Kříže.
Ram Kripalu
Ram Kripalu