gyaneshwarpuri.cz mystickajoga.cz hermitphoto.cz Subdomény: Křtiny Děravka Ponorný hrádek Arnošt Hloušek Střílky
© Swami Gyaneshwarpuri 2024. Na zveřejněné fotografie a informace se vztahují autorská práva chráněná Vesmírnými Principy a Zákony.
Je zakázáno tyto fotografie a informace zveřejňovat ve svých publikacích, novinových článcích ap o mé osobě. Děkuji za pochopení. Jinak se na mne kontaktujte.
Svámí Gyaneshwarpuri. Foto: Jiří Dressler 2023
Foto: Jiří Dressler 2023

Kdo jsem "já".

Svámí Gyaneshwarpuri je oddaný žák Višvaguru Paramhanse svámího Mahéšvaránandy, Mistra jógy a Učitele duchovní Cesty z Indie, kterého následuje od roku 1996. Za tu dobu prošel bouřlivou duchovní transformací v důsledku probuzení kundalini, která vyústila dne 23. července 2021 v Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách ve vysvěcení - sanjás díkšu - za hinduistického a jógového mnicha, ve věku 53 let. Stát se svámím bylo dlouhodobým přáním a cílem jeho života. Proto se postil a odcházel do hor a do lesa meditovat. Až se mu jeho přání doslova zázračně Svámijiho Milostí naplnilo. Od té doby setrvává v santóše - spokojenosti, veškerá světská přání se rozprchla a on se vrací zpět Domů do duchovního domova, z něhož jsme vyšli. Svámí Gyaneshwarpuri působí jako osamělý, mlčící poustevník v jeskyních Moravského krasu. Měl to štěstí, že se narodil v blízkosti tohoto nejsvětějšího území v České republice, magického a mystického prostoru, v minulosti osídleného šamany a poustevníky, na něž se rozhodl navazovat. Není učitelem jógy a nekáže hinduismus. Má právo používat duchovní titul svámí (pán sebe) a nosit oranžové roucho, šat indických jogínů a sádhuů. Získal tímto tuto nejvyšší Svámijiho iniciaci. Je kosmopolitního nadnáboženského smýšlení a vnitřního založení, z tohoto důvodu uctívá rovněž Ježíšovo křesťanství, buddhismus, taoismus a ostatní světová náboženství. Je historicky první hinduistický mnich vysvěcený zde v České republice. Píše odborné publikace z oboru speleologie, sakrální historie a archeologie a v neposlední řadě vlastní originální, z knih nevyčtenou mystiku a filozofii, básně, duchovní příběhy a pohádky s duchovním ponaučením. Následuje ve všem Sílu Lásky a kráčí po Cestě Poznání (džňanajóga) jak vyplývá z jeho duchovního jména Gyaneshwarpuri (gyana=džňana), které se překládá jako "Ten který poznal", což je výzva k duchovní realizaci. Je tedy vnitřně džňánín čemuž odpovídá jeho na první pohled nesrozumitelná životní filozofie poustevníka. Od narození je osvobozený, dosud ale nerealizoval nejvyšší stav vědomí mókšu, kdy individuální "já" se stává celým Vesmírem. Má však vlastní vnitřní vedení a napojení na Boha, Božské Já. Realizovat Boha a dosáhnout Osvícení je jeho nejvyšší a jediný Cíl v tomto zrození, jemuž zasvěcuje svoji duchovní jógovou sádhanu, meditaci v ústraní, mantra džapu, opakování Božího jména, modlitby, jógové ásany, kriji ap. podle Systému Jóga v denním životě Paramhanse svámího Mahéšvaránandy. V současnosti se často sdržuje na osamělých a pustých místech v horách a v lesích. Od dětství samostatně studoval Bibli, nikdy však neříkal že je křesťan. Později studoval Bhagavadgítu a jiné svaté spisy indické. Přečetl rovněž některá buddhistická a taoistická svatá písma. Nejvíce ho však oslovila moudrost svámího Šivánandy z Rišikéše, Paramhansy Jóganandy, Ramana Maharišiho, Chan-Šana, Bhagvána šrí Díp Nárájana Maháprabhudžího a samozřejmě svámího Mahéšvaránandy, v němž rozpoznal esenci svého duchovního nazírání Pravdy ze svých meditačních jeskyní a horských poustevnen. Uctívá rovněž ideál himalájských jogínů indických a sv. Františka z Assisi. Nevyučuje jógu veřejně a jako skutečně pravý džňánín, muž poznání, nepřijímá ani studenty jógy ani osobní žáky. V současnosti žije na základě doporučení Svámijiho se svou maminkou v malém ášramu v Brně - Bosonohách. Poustevník Gyaneshwarpuri je někdo o kom se bude především mlčet, neboť totiž v sobě slučuje bezmeznou pokoru Františkovi řehole s bezmeznou tvrdostí šrí Dévpurídžího proti démonům egoismu. Toto je přátelé himalájská jóga v České republice. číst víc


Z archivu:
1. svaté přijímání Marek Šenkyřík 1976.
1976.
1. svaté přijímání.
1976.

1976.

1985.

1985.

1986.

1986.

1987.

1989

1990
Objev krypty křtinské kostnice.
1991.
Pomalovaná lebka Křtiny. Foto: Marek Šenkyřík.
1991.
Ponorný Hrádek, Cesta vyvolených
1994
Střílky - Gyaneshwarpuri
1997

2002.
Podpoč - Slovensko.2004.

2005.

2007.

2007.
Habrůvecký smírčí skříž.
2008.
Habrůvecký smrk 1.
2008.

2008.

2008.

2008.

2008.

2009.

2009.

2010.

2019

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

Přátelé.
P. Tomáš Prnka
P. Tomáš Prnka
Arnošt Hloušek
Arnošt Hloušek
Josef Unger
Josef Unger
Martin Oliva
Martin Oliva
Antonín Tůma
Antonín Tůma
Inna Mateiciucová
Inna Mateiciucová
Jan Naš - Hari
Jan Naš
Karel Kalandra
Karel Kalandra
Jan Peňáz
P. Jan Peňáz
Jan Hynšt
Jan Hynšt
Barbora Tesařová
Barbora Tesařová
Bob Klváň
Bob Klváň
Dan Brodie Moltaš
Dan Moltaš
Pavel Chaloupský
Pavel Chaloupský
Mgr. Patrick Bárta, mistr mečíř.
Patrick Bárta
Sifu Pavel Kala.
Pavel Kala
Jan Hlaváček, Žďárec u Skutče.
Jan Hlaváček
Miloš Muzikář, Vranov u Brna.
Miloš Muzikář
Pavel Hlavoň - Hari Dass.
Pavel Hlavoň
Lenka Šturmová - Vidya.
Lenka Šturmová

Tomáš Pavloň

Jan Fatka

Fotohaiku.


Translation:

Aby Láska a Pravda Zvítězily.
Cesty Boží jsou nevyzpytatelné a tajemné.

Napište mi: yoga@gyaneshwarpuri.cz
Neudržuji žádné osobní kontakty, písemně odpovídám na emaily.
Nevyrušujte mne v jeskyni na poustevně.
Odtajňuji svůj mobil +420 731 969 164. Telefón nezvedám. Můžete mi poslat sms. Odpovím vám.

Aktualizace: 14. července 2024


Mahavatar Babaji mantra.

Mám pro vás ikonky čtyř mých radostných františkánských webů.

MORAVSKÝ KRAS ..|..o Duši Krajiny
Web o duchovní Cestě, Moravském krasu, Bohu a Lásce.
Reportážní web ze života jediného poustevníka v Moravském krasu.

Odvolání.
Mám problém se Správou CHKO Moravský kras a lesníky Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, kteří mi nechtějí povolit v Moravském krasu dřevěnou poustevnu minimálních rozměrů, ani přístřešek s povoleným ohništěm, ani prostý stan za účelem modlitby a meditace v ústraní, což vnímám jako duchovní útisk svého srdce. Mám povoleno jenom meditační ústraní v jeskyních, které pro jejich těžkou dostupnost v krasovém terénu ve svém věku již téměž šest desetiletí příliš nevyužiju. Napadlo mne napsat odvolání proti rozhodnutí výše uvedených institucí na Ministerstvo životního prostředí a požádat ho o udělení vyjímky ze zákona o ochraně přírody pro svou poustevnu v Moravském krasu. Tím bych prověřil míru demokracie, empatie, soucitění a svobody v celé České republice. Mám totiž stále zájem o povolení poustevny v mé tradiční lokalitě na Děravce na Rudicko - Habrůvecké plošině. Stále tedy potřebuji dřevěnou chatku minimálních rozměrů v lese za účelem výkonu posvátného poustevníckého práva.
vloženo: 26.6.2024
Soucitím:
Mír Ukrajině. Falun gong. Pro Tibet. Dalajláma Tibet.

Sponzoruji z filozofických a morálních důvodů tyto duchovní projekty:
Dary pro Jadan.
omashram.com
Charita Česká republika - dary.
charita.cz
Trapisté Nový Dvůr - dary
novydvur.cz
Dobrý anděl
dobryandel.cz
Člověk v tísni
clovekvtisni.cz
Greenpeace
greenpeace.org
Greenpeace
donator.cz/brno
Z důvodu nedostatku prostředků vydávám toto na dobročinnost trvalým platebním příkazem.
Zkuste mne ale napodobit. Dévové vám budou i za málo pro druhé žehnat a vy budete stále v harmonii.


Můj mystický a činný život na 184 fotografiích HermitPhoto a dalších autorů. olympus fotografování
Shlédnutí fotogalerie trvá cca 10 minut. Je to příběh o hledání svobody duše. Je to o Zlatém období mého života poustevníka a speleologa v Moravském krasu, v letech 1982 - 2021, tedy před převlečením ze speleologického overalu a trampských maskáčů do oranžového roucha indických svámiů. Pokud vás zajímá pokračování této již zde neaktualizované fotogalerie, potom navštivte můj druhý web www.mystickajoga.cz ZDE.

Sledovanost od 10. září 2019:

Poustevník Gyaneshwarpuri vyučuje:
Pravda a Láska musí zvítězit.
Jóga, meditace, mantra, ústraní.
"Veď mě ze tmy ke světlu." UpanišádyOchránkyně
Moravského krasu
"Nemohlo by to být také tak, že vás rozčílilo to, co ten člověk říká nebo dělá, protože ta slova, nebo to chování, poukazují na něco ve vašem životě a ve vás, co odmítáte vidět? Pomyslete jen na to, jak podráždění bývají lidé při setkání s mystikem či prorokem, který mysticky ani prorocky vůbec nevypadá, když začne promlouvat a oni poznávají jeho život."

Anthony de Mello
Cesta k Lásce
katolický kněz indického původu

Spojenectví:
Dar pro Správu CHKO MOravský kras.
Dar fotografie 75 x 50 cm pro Správu CHKO Moravský kras na vystavení
a obzvláště RNDr. Antonínu Tůmovi.
Správa CHKO Moravský kras logo.

Strážci přírody CHKO Moravský kras logo.

 Muzeum Blanenska - poděkování.

Ústav Anthropos Moravského zemského muzea.

Doc. Martin Oliva z Ústavu Anthropos a svámí Gyaneshwarpuri z Jógy v denním životě.
Fotografie darovaná příteli Doc. Martinu Olivovi na Ústav Anthropos.

Višvaguru paramhans svámí Mahéšvaránanda a svámí Gyaneshwarpuri. Střílky 2021.
Mé hlavní Přátelství s Přítelem mé duše, duchovním Mistrem
Višvaguru paramhansem svámím Mahéšvaránandou z Indie.
Mons. Jan Peňáz farář v Novém Veselí a poustevník Gyaneshwarpuri.
Mé přátelství s Mons. Janem Peňázem
farářem ve Křtinách, dnes v Novém Veselí.
Mons. Jan Peňáz farář webové stránky.
www.poutnik-jan.cz


Jóga v denním životě.
www.joga.cz


Nové Zprávy z Moravského krasu
Zrcadlení dějů v krasu

Archiv Zpráv z krasu

Nové:
14.7.2024
Krtiny.info přece jenom pouhou subdoménou. ZDE
Učinil jsem z tohoto webu pouhou subdoménu na znamení toho, že se Křtin - zejména vnitřním způsobem - zříkám. Co na to říká křtinský páter Ján Lajčák? Můj nepřejícník... Doména krtiny.info nebyla téměř navštěvovaná, i když s láskou vytvořená. Pravděpodobně tuto subdoménu nebudu již aktualizovat co se týká kostela, nanejvýš ještě v omezené míře z mých putování krajinou Vallis baptismi, v níž je zasazen křtinský chrám.
13.7.2024
Dnes mne upoutal Fond pro podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.
I když mé sponzorství vybraných duchovních projektů je na samé hranici mých možností, rozhodl jsem se i tento fond sponzorovat alespoň symbolicky a morálně částkou 100 Kč měsíčně trvalým platebním příkazem.

Napsal jsem žádost farnímu úřadu v Trutnově o zapůjčení klíče od mé bývalé poustevny kaple sv. Anny na Staré hoře v Krkonoších.
Rád bych tam letos na podzim zajel a týden opět meditoval v ústraní na tomto pro mne posvátném místě, kde jsem žil jako poustevník před více než 20 roky.

Dalších 18 fotek na HermitPhoto z roku 2021. ZDE

Aktualizováno Hermitphoto - 11 fotek z roku 2020. ZDE

11.7.2024
HermitPhoto bylo přitom: Střílky - poustevna Gangotri.
Zacvičte si jógu! Dožijete se vysokého věku ve zdraví!

Svámí Gyaneshwarpuri - Střílky - pousteva Gangotri.

Svámí Gyaneshwarpuri - Střílky - pousteva Gangotri.

Svámí Gyaneshwarpuri - Střílky - pousteva Gangotri.

Svámí Gyaneshwarpuri - Střílky - pousteva Gangotri.

Vrátil jsem se z ášramu ve Střílkách.
Opět jsem žil v ústraní poustevny Gangotri a nezůčastňoval jsem se žádných společných programů, tedy karmajógy a satsangů, což mne částečně mrzí. Dokonce jsem se nedostavil ani na gurupurnimu - Svámiji odpusť mi. Zachovával jsem samotu a mlčení a k tomu půst. Jako hlavní jídlo jsem měl ten právý poustevnický pokrm - jen suchý chléb nebo rohlíky, s mlékem nebo jenom vodou. Kupodivu jsem byl z tohoto jídla dostatečně nasycen a při síle. Každý večer jsem měl své vlastní satsangy s vyšším Já. Semináře se Svámijim zítra končí, ale opět budou pokračovat v půli srpna až do počátku září, Zůčastním se jich opět jako pouhý nezávislý poustevník u plotu ášramu. Dá-li Bůh ještě pokleknu k nohám mistrovým a odevzám mu dar dalších 50 Euro.

New english resume. ZDE
Firma Express překlady přeložila do angličtiny další informace do resumé o mně.

Zjevuji se ve snu.
Přišel mi tento email:

Ahoj Marku.
Omlouvám se za tykání, ale nějak mi to nedá... Snad ti to nevadí. Potkali jsme se spolu asi před 30 lety a potom jsem tě náhodně nacházel ve zmínkách mých známých i na netu, ale osobně už ne. A taky spoustu let čtu tvoje stránky, ze kterých čerpám inspiraci. Píšu ti pozdrav, protože se mi o tobě dnes zdálo. V tom snu jsi mi ukazoval, jakým způsobem na sobě pracuješ a co děláš. Ukazoval jsi mi i jakýsi přístroj. Říkal jsem ti tam, že mě asi neznáš, ale ty jsi mi odpověděl, že mě znáš už od prvního kliknutí na tvojich internetových stránkách. :) Vím, ten sen je můj a týká se mě. Ale nějak mě to naťuklo ti napsat a taky mi přišlo hezké tě po 30 letech pozdravit a popřát, ať se ti daří ve tvé praxi. A taky bych ti chtěl poděkovat. Dělá mi dobře, že existují takoví lidé jako ty. Měj se hezky.

Robert


Na to odpovídám, že většině snů se nedá věřit. Taky se mi zdají tzv. astrální sny v nichž potkávám různé bytosti i známé. Já těmto snům nedůvěřuji, ale něco na nich může být. Hari Óm.
8.7.2024
Dnes se vracím zpět do ášramu ve Střílkách.
Už se těším na satsangy se Svámijim. Ve Střílkách budu do pátku.
7.7.2024
Rozhodl jsem se zachránit doménu krtiny.info před osudem pouhé subdomény.
Konzultací u firmy Wedos jsem se totiž dozvěděl, že mohu mít k webhostingu gyaneshwarpuri.cz celkem tři tzv. aliasy zdarma. Vyšlo tedy místo vedle hermitphoto.cz a mystickajoga.cz i na krtiny.info. Ostatní bývalé domény jsou již definitivně jen subdomény.
6.7.2024
Z domén krtiny.info, deravka.cz, ponornyhradek.cz, gangotri.cz a strilkyasram.eu zřízeny pouhé subdomény.
Viz tlačítka nahoře.

Odborná firma si za nový zdrojový kód mého fotowebu hermitphoto.cz řekla 25-30 000 Kč.
Tak jsem poděkoval rozhodnut pokračovat v tvorbě jen prostého html kódu jako dosud.

Sen se svatým Františkem z Assisi.
Ve snu jsem volal se zanícením se slzami v očích:
"Františku! Františku!"
a rozplakal jsem se radostí, že ho vidím.
Když tu přišel blíž a řekl mi:
"Musíš začít kontemplovat!"
Tak jsem Ho našel.
5.7.2024
Jak se vám libí web gyaneshwarpuri.cz pročištěný dnes od letitých nánosů.

Dnes jsem po dlouhé době pracoval na designu webu hermitphoto.cz. ZDE
Též jsem nabídl profesionální firmě aby udělala nový lepší kód na tento web hermitphoto.cz, ale asi nakonec zůstanu přece jen u vyčerpávajícího html kódu. Dále odstraněna návštěvní kniha z tohoto webu gyaneshwarpuri.cz pro naprotý nezájem do ní zapisovat.

Přečtěte si další Zprávy z Krasu ZDE
´
"Pokud druzí lidé nechápou vaše chování, co se děje? Jejich požadavek, že musíte dělat jen to, co oni chápou, je pokusem diktovat vám. Je-li to v jejich očích bytí "asociální" a "iracionální", budiž. Většinou se jim však ukáže vaše svoboda a odvaha být sebou samými. Nikomu nejste povinni nějakým vysvětlováním nebo účtováním, pokud jim vaše činy neškodí nebo neporušují jejich právo. Kolik životů bylo zničeno touto potřebou "vysvětlovat", což obyčejně znamená "pochopit", tj. schválit. Ať jsou vaše činy a podle nich i vaše skutečné záměry posouzeny, ale mějte na paměti, že svobodný člověk je povinován vysvětlením jen sám sobě - svému rozumu a svědomí - a ne mnoha těm, kteří snad oprávněný nárok na vysvětlení mají."
Erich Fromm,
Umění býtMá sakrální místa:

Svámijiho lípa

U Studánek.

Střílky

Křtiny.

Hrádek u Babic.

Krkonoše.

Ponorný hrádek.

Záhrobní.

Poustevna Močová.

Závrt u Habrůveckých smrků.

Hradisko sv. Klimenta.

Hradisko u Bosonoh.

Oslávka.

Assisi.

Jadan.

Doupě Trampů.

Švédův stůl.

Poustevníkova Děravka.

Kostelik.

Pekárna.

U Tří kotlů.

Vzdušný chrám.

Kůlnička.

Turzovka.

Soví komín.

Nad Kůlničkou.

Svaté schody.

Liščí díra.

Křížova.

Tulácká poustevna.

Adlerova.

Slovenský ráj.

Žďárec u Skutče.

Lesslova hora.

Tábořiště.

Tajné místo

Další posvátná místa & jeskyně:
Brno, Plošina Skalka, Bukovinka, Tři smrky, Žitného, Jáchymka, Špičák, Malý lesík, Kaple Matky Boží, Rudické propadání, Netopýrka, Habrůvecká plošina, Křtinské údolí, Michalka a Vymodlená, Paleoponor v Ochozském žlíbku, Závrt pod Svatými schody, Bosonožský hájek, Jeřábek, Josefovské údolí, Babická plošina, Stránská skála, U Jezuitů v Brně, Býčí skála, Hádecké údolí, Hády, Tábořiště, Barunčina, Hynštova ventarola, Praha, Říčánkova skála,


Acta Speleohistorica:
Acta Speleohistorica Plošina Skalka
Ke stažení
Acta Speleohistorica Habrůvecká plošina
Ke stažení
Acta Speleohistorica Křtiny
Ke stažení


Mé poznání:

Zde je požehnaná ikonka v případě, že je Vám tento web sympatický, srdičko
Do zdrojového kódu svých stránek si vložte:
<a href="http://gyaneshwarpuri.cz/1stranka.html"><img src="http://gyaneshwarpuri.cz/ikonka_gyaneshwarpuri_oranzova.jpg" border="0" alt="" width="189" height="67"></a>
Gyaneshwarpuri ikonka

Inzerce:
Hledám pozemek pro svou dřevěnou poustevnu v lese. viz
"Kdo poradí les, v němž bych si mohl postavit poustevnu a žít jako poustevník, u pramínku pitné vody, na Principu Františkovy Hory Alverny? Dejte mi vědět prosím. Moudřejší se zeptá... Mělo by jít o lokalitu v Moravském krasu a okolí, nebo kdekoli na Moravě, přístupnou z Brna. Děkuji velmi.
"Hospodine... kdo smí bydlet na tvé hoře svaté." (Žalm, 15,1). Nebo: "Medituj, opakuj si svou mantru a tvé přání se naplní." (Paramhans Svámí Mahéšvaránanda).
poustevna


Bibliografie K vytištění Poděkování

Toto dílo je archivováno Webarchivem Národní knihovny České republiky,
aby se jednou stalo kulturním dědictvím národa.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

PF 2020 Marek Gyaneshwarpuri. PF 2021 Marek Gyaneshwarpuri. PF 2022 swami Gyaneshwarpuri. PF 2023 Swami Gyaneshwarpuri. PF 2024 Swami Gyaneshwarpuri.

Donation

od 12.4.2019

Nákupní košík:

Acta Speleohistorica
To se mi líbí:
Kontrola pravopisu
Překladač.
Kde vydat publikaci.
Úschovna.
Geoportál
Dobrá čajovna.
Chajovna.


ZPĚT