¨
Hradisko u Bosonoh

Kaple sv. Anny a zázračná studánka na Staré hoře v Krkonoších.

Příspěvek k poustevnictví v Krkonoších

Translation:anglická vlajka

 Poustevna Gyaneshwarpuri. Kaple sv. Anny na Staré hoře a zázračná studánka v Krkonoších.

Na úbočí Staré hory nad Horním Maršovem v Krkonoších se nachází pozoruhodné poutní místo vázané na zázračnou studánku a kapli svaté Anny. Podle pověsti se v 18. století u studánky zjevila Panna Maria. Poradila místnímu horalovi aby se napil vody ze studánky. Když tak učinil, byl uzdraven ze své nemoci. Tolik pověst. Jisté je, že již roku 1752 místní občané vystavili poblíž zázračné studánky kapličku, která byla později rozšířena. Je to romantická mystická stavba v níž dodnes nehybně stojí čas. V roce 1998 jsem si tuto opuštěnou horskou kapli vybral za svoji poustevnu. Po souhlasu římsko-katolického úřadu jsem byl uveden do svatostánku, který mi připomíná himalájský templ. Je to překrásné místo s pozitivní energii. Celkem jsem se v kapli zdržel 3 roky až do roku 2001. Přicházel jsem sem za prací krkonošského horského cestáře firmy Veselý výlet. Mé požehnané díky patří Pavlu Klimešovi a jeho bratru Miloslavu Klimešovi z Horního Maršova. Můj pozdrav patří též Středisku ekologické výchovy SEVER. Znovu jsem navštívil poutní místo s kapličkou a zázračnou studánkou po 17 letech ve dnech 9.-11.7.2019. Přitom vznikly tyto památeční fotografie. Poustevna Gyaneshwarpuri. Kaple sv. Anny na Staré hoře a zázračná studánka v Krkonoších.

HermitPhoto The Holy PhotoprojectZPĚT

Sbírky z kapličky:
 height=
1998
 height=
1999.