¨
Hradisko u Bosonoh
Vivéka.
Rozlišovací schopnost, jemné rozlišování Pravdy mezi dobrým a zlým. Považujeme ji také za nejvyšší instanci svědomí, která nám říká, co je správné a co chybné.

Vivéka je z minulých životů.
Je to nezasloužené dobro Boha.
Milost Maháprabhudžího.
Vivéka nás vede a chrání.
Vivéka je náš skrytý guru,
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda.
Jeho Milost a moudrost je nezměrná.
Zřím to zcela jasně ve své samotě před oltářem.
Každého To vede po jeho individuální Cestě
v každém okamžiku života
v souladu s dispozicemi v minulém životě.
Proto se různíme svým přístupem
k duchovní Cestě.
Já jsem například chtěl rozjímat.
Lesním poustevníkem být.
Tak se mi to celé odkrylo před vnitřním zrakem.
Musím však ještě mnoho let sedět
v horách na útesu.

31.1.2023


ZPĚT