¨
Hradisko u Bosonoh

Meditační jeskyně U Studánek v Moravském krasu

Meditační jeskyně U Studánek.

Translation:anglická vlajka

Speleologicky nevýznamná jeskyně u Březiny v jižní části Moravského krasu, kterou objevil v květnu 1948 březinský občan Fr. Červinka, v jeskyni dále pracovala v letech 1948-1949 březinská skupina Speleologického klubu v Brně (A. Ševčík), která ji měla také uzavřenu. Jeskyni popsal Červinka (1949) a uvádějí ji i s plánkem v roce 1960 R. Burkhardt, B. Homola, A. Ševčík. V roce 1967 jeskyni uvádí v literatuře J. a P. Himmelové v knize "Jeskyně v povodí Říčky." Celkem nedávno se jeskyně U Studánek nechvalně proslavila tím, že v ní dělali své - zajisté hrůzostrašné - "obřady" neznámí satanisté, po nichž zůstali v koncovém dómku kresby a nápisy na skále. Bůh ví, proč jsem si vybral k mantra džapě právě tuto zkoušenou jeskyni... Od 29.4.2019 se věnuji v jeskyni se souhlasem Správy CHKO Moravský kras své osamělé meditaci: mantra józe a jeskyni samotnou budu pomalu zvelebovat.


HermitPhoto The Holy PhotoprojectZPĚTParamjógéšvar svajambhú šrí Dévpurídží

Višvaguru mahámandaléšvar Paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda