¨
Hradisko u Bosonoh
Mantra.
V obecném významu formule, zaříkávání, v užším významu slabiky nebo slova s pozitivními vibracemi. Opakováním mantry se rozvíjeji duchovní síly a atmosféra se pročišťuje od negativních energií.

Zázračná modlitba.
"Tichá modlitba léčí.
Opakuj si Boží jméno v srdci.
Boží jméno (tvá mantra)
je lék na všechny nemoci,
i nemoc zrození a umírání."

svámí Gyaneshwarpuri

19.6.2019

Proč opakovat mantru každý den.

Translation: anglická vlajka

Druhou věcí, hned po vegetariánství, bych Vám chtěl doporučit opakování mantry. Mantra má nadpřirozenou moc. Pouhé opakování mantry může způsobit zázrak. Taková je moc Božího jména. Nic není důležitější než mantra. Mantru s Božím jménem uděluje seberealizovaný Mistr svým žákům, pokud nemáte Mistra můžete použivat nějakou mantru z jógové literatury, například ze spisu šrí svámího Šivánandy Mantra jóga. Tam je celá řada vhodných manter. Nezáleží přitom kterou mantru si vyberete, všechny mantry mají stejný účinek. Samozřejmě pokud máte mantru od Mistra, tak se jí věrně držte.
Opakování mantry mi dává hluboký smysl. Myslím, že jsem zde na Zemi abych opakoval svoji mantru. Alespoň něco mohu dělat pro Boha, mohu opakovat mantru s Jeho jménem! Přitom chovám v srdci naději, že i ve mě najde Bůh své zalíbení. Kéž by všichni lidé začali opakovat mantru. Hned by byl všude mír. Tak si nějakou mantru zvolte srdcem a začněte. Mě se například líbí mantra: ÓM NAMAH ŠIVÁJA, což je mantra k Šivovi, Mistrovi všech jogínů, asketů a modlicích se lidí. Šiva je tedy i můj soucitný Mistr. Křesťané si mohou opakovat: "Pane Ježíši, smiluj se nademnou." Buddhisté například: ÓM MANI PADME HÚM. Manter je bezpočet, stačí si nějakou zvolit a začít s praxí. Nejlepší samozřejmě je získat mantru od světce, od gurua, jako je Višvaguru mahámandaléšvar Paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda. Myslím, že už ten výčet duchovních titulů, které lemují Svámijiho jméno, je zárukou, že se jedná o osvíceného vysoko postaveného duchovního hodnostáře nejvyšší úrovně. A od něj můžete získat svoji gurumantru. Stačí se zůčastnit některého Svámijiho semináře - nejlépe v létě - v Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách, okr. Kroměříž na jižní Moravě. Tehdy má Svámiji na iniciace do manter dostatek času. "Mantra je poklad všech pokladů", říká svámí Mahéšvaránanda, který ve svém učení klade na praxi mantry velký důraz. Pouhým opakováním mantry lze realizovat Boha již v tomto životě a dosáhnout mókšu.
Mantry se netřeba bát. Mantra obsahuje Boží jméno, jméno některého avatára. To Boží jméno v mantře je velmi důležitá esence. Odpuzuje totiž všechny negativní energie, jako démony, asury a rakšasy. Oni Boží jméno nesnášejí. Oni chtěji raději maso. Proto, chce-li někdo realizovat Boha, měl by mantru opakovat ve dne v noci. Všichni dévové praktikujícímu žehnají. Podle učení Mistrů nelze bez Božího jména uskutečnit Boha. Je jedno, jestli opakujete Ježíšovo jméno, nebo jméno indických jogínů - avatárů, jako byl Maháprabhuji nebo Devpuriji. Nezáleží na tom, v jakém jste se narodili naboženství, jenom opakujte stále jméno svého Pána a Mistra. To přitahuje Jeho požehnání. Boží jméno je silná zbraň proti každému hříchu. Jděte do samoty a ticha, usedněte a opakujte svoji mantru. Mantra je též zbraň proti nemocem, neboť léčí jak toto fyzické tělo, tak i za ním existující tělo astrální. V Indii je zázračné léčení mantrou dobře známo. Mantra časem probouzí nejrůznější zvláštní síly, vše zaléží na vaší víře. Opakování mantry se musí stát každodenním zvykem. Opakování mantry se stane životní potřebou. Bude to přímo žízeň po mantře. Proto se nenechte zastavit překážkami, které na vaší cestě jógy vyvstanou. Já sám jsem si zvolil Maháprabhujiho jógu, tak jak ji přináší Mistr Mahéšvaránanda. Maháprabhuji se narodil v Indii již jako osvícený obdařený všemi zvláštními zázračnými silami, jako bylo například vzkříšení z mrtvých. Byl absolutně jasnozřivý. V plné síle a zdraví se dožil 135 let. K němu se my, Svámijiho žáci, obracíme ve svých modlitbách v naději o pomoc na duchovní cestě. Jiným typem světce byl Maháprabhujiho Mistr šrí Devpuriji. Silou své vůle totiž zbořil ášram, v němž do té doby pořádal satsangy a stáhl se do ústraní. Vesničané se báli, že světec zešílel. Vyhýbal se lidem a dával radějí přednost společnosti zvěře. Zvířata totiž jeho Lásku radostně přijímala. Dévpuriji byl avatár Šivovi Síly a byl rovněž obdařen nadpřirozenými silami. Rád provokoval zlé síly, například důstojníky britské armády nebo černé magiky. Ovšemže vždy s úspěchem. A k tomuto podivuhodnému Mistrovi jógy mám svou gurumantru.
Nuže vyberte si Mistra v jehož blízkosti mizí všechny pochybnosti. Mistr to musí být Seberealizovaný - osvícený, ale takoví Mistři jsou velmi vzácní. Někdo takový jako byl v katolické církvi zázračný kněz Páter Pio. Kdybych nešel cestou jógy, s jistotou bych následoval otce Pia a stal se taky kapucínem, bohužel jsme se generačně minuli. Problémem by ale byla již zmíněná absence vegetariánství u křesťanských mnichů, což není otázka druhořadá, ale zásadní. A tak mi Osud dopřál raději hinduistického světce, svámího Mahéšvaránandu. Až poznáte celou duchovní linii Jógy v denním životě: Alakhpurídží, Dévpurídží, Maháprabhudží, Mádhavánanda a Mahéšvaránanda. , bude ukončeno Vaše hledání. Pak vděčně přijmete od svámího Mahéšvaránandy mantru a stanete se jeho žákem.

NAHAM KARTA PRABHU DIP KARTA MAHAPRABHU DIP KARTA HÍ KEVALAM


Svatá mantra čili jméno boží
je živoucí symbol nejvyššího božství...
Šrí svámí Šivánada
Mantra jóga

Obdržet guru mantru od skutečného světce a sad gurua
je nejvzácnější ze šťastných náhod a nejdražší z božích požehnání...
Šrí svámí Šivánada
Mantra jóga


27.11.2020
Skrytá mantra jóga Boha těší.
Svámí Šivánanda, Mistr jógy z Himaláje, radil vest si duchovní deník, do kterého si zapisujeme vše potřebné, mimo jiné denní počet džap manter. Proto si takový deník vedu a mám tak přehled o všech mantrách, které prošly mým srdcem a mou myslí. Začal jsem to počítat v roce 2018, kdy jsem měl za rok 225 936 manter. Za rok 2019 to bylo už 571 104 manter, praktikoval jsem průměrně 1564 manter denně, což zabralo 3,5 hodiny denně čistého času. Za rok 2020 (přesněji od 26.listopadu 2019 do 26. listopadu 2020) to bylo
429 084 manter, což je 1175 manter denně, to je necelých 11 mál o 108 zrnech denně, což zabralo necelé 3 hodiny denně čistého času
. Když jsem spočítal tři deníky, které jsem psal za uplynulý rok, počet džap oproti loňsku poklesl. Ten pokles zapříčinil internet, neboť jsem více času věnoval psaní webových stránek, na úkor mantra džapy. Ale polepším se! V příštím roce doufám zasednu na víc manter denně. Píšu vám to sem, neboť vám chci jít příkladem. Svámí Šivánanda totiž píše nekompromisně, že kdo neopakuje mantru s Božím jménem je níča, to znamená níže zrozený. Tak se nad tím zapřemýšlejte, koukněte se do knihy Mantra jóga od Šivánandy, kde je zveřejněn dostatek vhodných manter, tak si vyberte každý podle svých sklonů a zálib... A teď mne omluvte - opakuji mantru k poctě všech světců, obzvláště mého gurua Paramhanse svámího Mahéšvaránandy. To on mne do mantry před 25 lety inicioval. Opakuji mantru jemu pro Radost a sobě pro brzké Osvícení, čili sjednocení s Bohem. Mantra je takový urychlovač duchovního zrání. Normálně člověk potřebuje mnoho životů, než zatouží a dosáhne Osvobození. Chcete-li to utrpení zkrátit, začněte si opakovat guru mantru. Nejlépe od Paramhanse svámího Mahéšvaránandy udělenou osobně při duchovním obřadu zasvěcení, mantra diksha. Tak neváhejte a navštivte v létě ášram ve Střílkách na jižní Moravě, kdy zde Svámiji pravidelně přebývá. Nikdy nevíte, zda se tato příležitost bude opakovat. Tak neváhejte a přijeďte. Nejsou jen lidské životy, ale i zvířecí životy, které možná příjdou když si neopakujeme žádnou mantru (Boží jméno). Tak to vidí hinduističtí svatí. Pokud byste chtěli odemne doporučit nějakou mantru, kterou si můžete bezpečně opakovat dřív než získáte osobní mantru od Paramhanse Svámího Mahéšvaránandy, pak tato mantra zní: ÓM GURU DÍP NAMAHÁ což přeloženo znamená Uctívám Božské Světlo Vesmíru. Maháprabhudží - Kristu podobný indický Avatár To je všechno, co jsem vám dnes po probdělé noci chtěl říci. Nebo ještě něco: Začněte něco se sebou dělat. Život se každým rokem krátí, nejvyšší čas proto začít. Nikdy není pozdě! Bůh ví co nás čeká v budoucím zrození. Tak si už teď připravujte lepší podmínky zrození. Speleologie nám zaručeně nepomůže. Speleologie spadá do máji, světské iluze, z níž se procitá až s posledním vydechnutím. Proto se odpoutejte a vydejte se cestou, kterou nám ukazují světci. Tak jako já jdu po této Cestě. Potkat seberealizovaného Mistra je nejšťastnější ze šťastných náhod, které nás v tomto Vesmíru mohou potkat. Proto jdeme za Ním. A přitom si opakujeme mantru, aby nás přijal do svého srdce. Potřebujeme se totiž očistit. Všichni velcí světci opakují Boží jméno v samotě. Nám pro inspiraci. Jak velká je jóga. Jak je svatá! Začít s ní alespoň pro zdraví, když né rovnou pro duchovní rozvoj, je nejvyšší dobrodiní. Zamyslete se nad tím. Ještě není pozdě. Ještě né. Alespoň nějakou Cestu si vybrat v srdci, ať už jógu, nebo křesťanství, nebo buddhismus atd. Všechny cesty vedou do Cíle a jsou si rovnocenné, i když pro mne je jóga ta nejlepší, líbí se mi křesťané i buddhisté, určité sympatie dnes chovám i k muslimům, přirozeně že né k těm zlým teroristům. Dlouho mi to ale trvalo, než jsem si vnitřně islám zrovnoprávnil. Udělejte to také a nebojte se. Jsem toho názoru, že muslimové se musí sami chtít s terorizmem rozejít. Jenom tak zavládne na všech úrovních Láska. Jak vidíte, jóga je velkodušně tolerantní a snášenlivá k ostatním z duchovních cest. Nebuďte proto úzkoprsí, není jenom ta vaše cesta, to vaše naboženství. Není jenom Kristus Boží vtělení. V tom vás napomínám, úzkoprsost je bohužel omyl mnoha křesťanů. Jiní věří zase že jenom Krišna je Boží avatár. A tak zůstávají omezení. Tak už je to v této kali juze. Ve skutečnosti žijeme v Boží Zahradě, v níž kvete mnoho duchovních květů rozličných vůní... Já vyznávám Božský květ Maháprabhudžiho. Na této cestě jsem. Ale ani Maháprabhudži není jediný Kristu podobný avatár. Těch Božích Světel je tu bezpočet. Některá jsou všeobecně známá, jiná neznámá. Kdy už se všichni proberou a pochopí, že všichni jsou členy jedné Boží Rodiny. Pak nebude na světě nepřátelství ani nenávist, a proto si i opakujeme mantru. Všichni by s tím měli začít, například dnes v dobách koronaviru, a bude na světě mír. Kéž pomine a odeznívá křeč ulpívání na své jediné správné sebespasitelné cestě na světě. Ať jsou všichni šťastní. Ať zase vládne všude Láska.
Óm mír, mír, mír.


ZPĚTmantra joga
přečtěte prosím