¨
Hradisko u Bosonoh

Proč opakovat mantru každý den.

Druhou věcí, hned po vegetariánství, bych Vám chtěl doporučit opakování mantry. Mantra má nadpřirozenou moc. Pouhé opakování mantry může způsobit zázrak. Taková je moc Božího jména. Nic není důležitější než mantra. Mantru s Božím jménem uděluje seberealizovaný Mistr svým žákům, pokud nemáte Mistra můžete použivat nějakou mantru z jógové literatury, například ze spisu šrí svámího Šivánandy Mantra jóga. Tam je celá řada vhodných manter. Nezáleží přitom kterou mantru si vyberete, všechny mantry mají stejný účinek. Samozřejmě pokud máte mantru od Mistra, tak se jí věrně držte.
Opakování mantry mi dává hluboký smysl. Myslím, že jsem zde na Zemi abych opakoval svoji mantru. Alespoň něco mohu dělat pro Boha, mohu opakovat mantru s Jeho jménem! Přitom chovám v srdci naději, že i ve mě najde Bůh své zalíbení. Kéž by všichni lidé začali opakovat mantru. Hned by byl všude mír. Tak si nějakou mantru zvolte srdcem a začněte. Mě se například líbí mantra: ÓM NAMAH ŠIVÁJA, což je mantra k Šivovi, Mistrovi všech jogínů, asketů a modlicích se lidí. Šiva je tedy i můj soucitný Mistr. Křesťané si mohou opakovat: "Pane Ježíši, smiluj se nademnou." Buddhisté například: ÓM MANI PADME HÚM. Manter je bezpočet, stačí si nějakou zvolit a začít s praxí. Nejlepší samozřejmě je získat mantru od světce, od gurua, jako je Višvaguru mahámandaléšvar Paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda. Myslím, že už ten výčet duchovních titulů, které lemují Svámijiho jméno, je zárukou, že se jedná o osvíceného vysoko postaveného duchovního hodnostáře nejvyšší úrovně. A od něj můžete získat svoji gurumantru. Stačí se zůčastnit některého Svámijiho semináře - nejlépe v létě - v Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách, okr. Kroměříž na jižní Moravě. Tehdy má Svámiji na iniciace do manter dostatek času. "Mantra je poklad všech pokladů", říká svámí Mahéšvaránanda, který ve svém učení klade na praxi mantry velký důraz. Pouhým opakováním mantry lze realizovat Boha již v tomto životě a dosáhnout mókšu.
Mantry se netřeba bát. Mantra obsahuje Boží jméno, jméno některého avatára. To Boží jméno v mantře je velmi důležitá esence. Odpuzuje totiž všechny negativní energie, jako démony, asury a rakšasy. Oni Boží jméno nesnášejí. Oni chtěji raději maso. Proto, chce-li někdo realizovat Boha, měl by mantru opakovat ve dne v noci. Všichni dévové praktikujícímu žehnají. Podle učení Mistrů nelze bez Božího jména uskutečnit Boha. Je jedno, jestli opakujete Ježíšovo jméno, nebo jméno indických jogínů - avatárů, jako byl Maháprabhuji nebo Devpuriji. Nezáleží na tom, v jakém jste se narodili naboženství, jenom opakujte stále jméno svého Pána a Mistra. To přitahuje Jeho požehnání. Boží jméno je silná zbraň proti každému hříchu. Jděte do samoty a ticha, usedněte a opakujte svoji mantru. Mantra je též zbraň proti nemocem, neboť léčí jak toto fyzické tělo, tak i za ním existující tělo astrální. V Indii je zázračné léčení mantrou dobře známo. Mantra časem probouzí nejrůznější zvláštní síly, vše zaléží na vaší víře. Opakování mantry se musí stát každodenním zvykem. Opakování mantry se stane životní potřebou. Bude to přímo žízeň po mantře. Proto se nenechte zastavit překážkami, které na vaší cestě jógy vyvstanou. Já sám jsem si zvolil Maháprabhujiho jógu, tak jak ji přináší Mistr Mahéšvaránanda. Maháprabhuji se narodil v Indii již jako osvícený obdařený všemi zvláštními zázračnými silami, jako bylo například vzkříšení z mrtvých. Byl absolutně jasnozřivý. V plné síle a zdraví se dožil 135 let. K němu se my, Svámijiho žáci, obracíme ve svých modlitbách v naději o pomoc na duchovní cestě. Jiným typem světce byl Maháprabhujiho Mistr šrí Devpuriji. Silou své vůle totiž zbořil ášram, v němž do té doby pořádal satsangy a stáhl se do ústraní. Vesničané se báli, že světec zešílel. Vyhýbal se lidem a dával radějí přednost společnosti zvěře. Zvířata totiž jeho Lásku radostně přijímala. Dévpuriji byl avatár Šivovi Síly a byl rovněž obdařen nadpřirozenými silami. Rád provokoval zlé síly, například důstojníky britské armády nebo černé magiky. Ovšemže vždy s úspěchem. A k tomuto podivuhodnému Mistrovi jógy mám svou gurumantru.
Nuže vyberte si Mistra v jehož blízkosti mizí všechny pochybnosti. Mistr to musí být Seberealizovaný - osvícený, ale takoví Mistři jsou velmi vzácní. Někdo takový jako byl v katolické církvi zázračný kněz Páter Pio. Kdybych nešel cestou jógy, s jistotou bych následoval otce Pia a stal se taky kapucínem, bohužel jsme se generačně minuli. Problémem by ale byla již zmíněná absence vegetariánství u křesťanských mnichů, což není otázka druhořadá, ale zásadní. A tak mi Osud dopřál raději hinduistického světce, svámího Mahéšvaránandu. Až poznáte celou duchovní linii Jógy v denním životě: Alakhpurídží, Dévpurídží, Maháprabhudží, Mádhavánanda a Mahéšvaránanda. , bude ukončeno Vaše hledání. Pak vděčně přijmete od svámího Mahéšvaránandy mantru a stanete se jeho žákem.

NAHAM KARTA PRABHU DIP KARTA MAHAPRABHU DIP KARTA HÍ KEVALAM

19.6.2019

ZPĚTmantra joga
přečtěte prosím